FOR BOLIGFORENINGER & ADMINISTRATORER

Skal boligforeningens badeværelser renoveres?

Modulett tilbyder den bedst mulige løsning ved renovering af faldstammer og vandinstallationer i etageboligbyggeri. Vi leverer fleksibelt og specialfremstillede vådrumsmoduler i bedste kvalitet og til den mest konkurrencedygtige pris. Vi fokuserer ikke blot på prisen på eget produkt, men på den samlede pris I skal betale for renoveringen er den laveste.

Hvilke renoveringsopgaver i badeværelset indgår Modulett normalt i, og til hvilken pris?

Delvis renovering

I denne type renovering er behovet alene udskiftning af fritstående faldstammer samt vandinstallationer. I en traditionel renovering, en såkaldt 1 til 1 løsning, vil faldstammer samt vandinstallationer blive udskiftet med nye enheder, herunder målere og nyt toilet. Det vil sige, at der ikke er tale om en forbedring, men alene en udskiftning af eksisterende enheder som resulterer i uændret form og funktion.

Modulett kan i langt de fleste tilfælde levere en løsning ved delvis renovering som prismæssigt kan matche ovennævnte traditionelle 1 til 1 løsning, men hvor boligforeningen uden merudgifter får en række fordele.

FordeleProjekt Lufthavnsparken

Total renovering

I denne type renovering er behovet en total badeværelsesrenovering, hvor badeværelset rives ned til fundamentet og genopbygges med alt i nye enheder. I den del af badeværelset, hvor faldstamme, vand og fordelingsrør samles vil en traditionel opbygning være, at man enten fræser rør ind i væggen eller, at man murer en skakt op om faldstamme og rørene.

Modulett kan levere en løsning ved total renovering som prismæssigt vil ligge under den traditionelle løsning med indfræsning af rør eller opbygning af murstensvæg, men hvor boligforeningen uden merudgifter får en række fordele.

FordeleProjekt Belvederehjørnet

Bedste pris, hvordan?

Moduletts installationsmoduler bliver produceret i Sverige af det anerkendte firma Teknova, der er specialiseret i aluminiumskonstruktioner. Faldstamme, samt alle rør, samlinger, bøsninger og cisterne leveres i bedste kvalitet kendt og benyttet i Danmark. I Sverige er løn- og materialeomkostninger lavere end i Danmark, og da Teknova har en stor produktion på det svenske marked er priserne i forvejen meget konkurrencedygtige.

Modulett har stor fokus på egne omkostninger som leverandør, og samlet set bidrager det til, at vi kan give den bedste pris som alternativ til traditionelle løsninger.

Produceret i Sverige

… af det anerkendte firma Teknova.

Den bedste kvalitet

… leveret af specialiseret aluminiumskonstruktionsfirma.

Materialeomkostninger

… og løn lavere end i Danmark.

Kontakt os

Kom i kontakt med os

Fordele

Indretning

Moduletts installationsmoduler bliver specialfremstillet til den konkrete renovering med fokus på optimal pladsudnyttelse på badeværelset. Faldstamme, cisterne, vand- og fordelingsrør samt målere leveres delvist monteret i modulet. Modulerne leveres i standard hvid eller i ønskede farver, eller leveres med vådrumsplader som derefter kan flisemures, så modulet falder fuldstændig ind i det udtryk badeværelset skal have. Der placeres et væghængt toilet på modulet, og via en åbningslem i modulet er der adgang til at aflæse målere eller komme til cisternen.

Rengøring og komfort

Da faldstamme og alle rør er placeret inde i modulet vil rengøring i og omkring toilettet være lettere. Faldstammen, der ligger inde i modulet er ekstra lydisoleret, så lyde fra naboer er væsentligt reduceret.

Sikkerhed

Da alle rør og målere ligger inde i modulet kan skader i forbindelse uhensigtsmæssig brug undgås. I bunden af modulet findes en integreret støbeform, der fyldes op med beton med hældning mod rummet. Eventuelle fremtidige lækager vil medføre, at vand løber ud på badeværelsesgulvet til nærmeste afløb, hvorfor skader på etagedækket undgås.

Drift og vedligeholdelse

Alle moduler er med indbygget åbningslem, så beboeren kan aflæse målere, og ejendomskontoret kan komme til cisternen i tilfælde reparationsopgaver. Netop fordi der er nem adgang for ejendomskontoret til cisternen, kan udgifter til fremtidige reparationer, reduceres, da omkostningstunge vvs-udkald kan begrænses. Driftsomkostninger kan yderligere begrænses da cisterne og WC-skål er adskilt, hvis kun den ene af de to enheder har behov for udskiftning.

Miljø og klima

Moduletts moduler er fremstillet i 100% genanvendelige materialer, hvilket bidrager til den miljø- og klimaindsats alle skal have fokus på.

Renoveringsperiode

Da Moduletts installationsmoduler leveres fra fabrikken, klar til montering, spares der tid, hvilket bidrager til at kunden hurtigere kan tage sit renoverede badeværelse i brug.