18 lejligheder får delvis renoverede badeværelser med bidrag fra Moduletts vådrumsmoduler

Afdeling Bag Haver i Hillerød er netop påbegyndt delvis renovering af afdelingens 18 badeværelser.

Afdeling Bag Haver/Hillerød Boligselskab v/DAB, der er opført i 1954, tog beslutning om delvis renovering af badeværelserne grundet nedslidning af faldstammer og vandinstallationer. I badeværelsesrenoveringen er der lagt vægt på funktionalitet, brugervenlighed, god driftsøkonomi og indeklima.

Funktionaliteten øges blandt andet ved en bedre rumudnyttelse da eksisterende faldstamme, der er placeret midt i badeværelset ved siden af toilettet, og dermed optager vigtig plads, i stedet flyttes ind i Moduletts vådrumsmodul (bag nyt væghængt toilet), der tillige indeholder stigstrenge, cisterne, udtag til forbrugsenheder og vandmåler.

Brugervenlighed og god driftsøkonomi øges blandt andet ved bedre rengøringsvenlighed og komfort, og med en lem i modulet kan cisterne og målere tilses og eventuelle udbedringer af cisterne foretages af ejendomskontoret. Hvis der skulle opstå driftsproblemer i et modul i fremtiden er adgangen til at komme ind i hele modulet nem, da den pulverlakerede aluminiumskappe let kan afmonteres og sættes på igen.

Renoveringen er påbegyndt medio september og forventes afsluttet ved udgangen af 2019. Beboerne kan bebo deres bolig i renoveringsperioden som totalt udgør 2-3 uger pr. bolig, og hvor der i perioden er opsat de nødvendige toilet-og badefaciliteter umiddelbart udenfor ejendommene.

Modultype 100
Modulerne ankommer til pladsen og indeholder faldstamme, stigstrenge og cisterne samt lem, der giver adgang til cisterne og vandmåler. Modulerne er opbygget i et stativ af ekstruderet aluminium og pulverlakeret aluminiumskappe der knappes på stativet. Monteringen indebærer, at der bores huller i etageadskillelsen efter en medfølgende boreskabelon for faldstammer og vandstigstrenge, som er placeret i modulerne. Til de 18 lejligheder leverer Modulett modultype 100 tilpasset badeværelsets beliggenhed.

Klar til hurtig og fleksibel montering
Til alle moduler har Modulett leveret tegninger, der viser hvorledes modulerne er opbygget. Modulerne indeholder alle en toiletfaldstamme af fabrikat Geberit, type Silent-PP samt en koldt- og varmtvands stigstreng af Geberit Mepla. Varmtvands stigstrengen er med separat cirkulationsledning.

Modulerne er forberedt til væghængt toilet inklusive afløbs- og vandforsyning hertil. Toiletkummen leveres og monteres af entreprenøren. Modulett leverer brandtape om toiletfaldstammerne i etageadskillelserne og Karfa-bøsninger til montering omkring stigstrenge. Efter opsætningen af modulerne har entreprenøren færdigmonteret toiletfaldstammen og stigstrenge gennem etageadskillelsen med de nødvendige afløbs- og brugsvandrør leveret af Modulett. Efter afdelingens ønske er modulerne forberedt afsætning til faldstamme til køkkenafløb samt med afsætning af vand til køkken og bad.

Kontakt