Monthly Archives

december 2019

Forventninger til 2020 og juleferie

By Arrangementer

2019 har været et spænende og udfordrende år, hvor kendskabet til Moduletts løsninger af badeværelsesrenoveringer er blevet udbredt betragteligt. Mange rådgivere, administratorer og foreningsbestyrelser har besøgt vores showroom og været på byggepladsbesøg, og vi kan med tilfredshed konstatere at Moduletts løsninger kommer med i udbudsbeskrivelsen i en række kommende badeværelsesrenoveringer.

Inden årets udgang kan Modulett præsentere en lille spillefilm på 1 1/2 minuts varighed, der i billeder og tale viser de åbenlyse fordele, der er ved at vælge en Modulett løsning.

Vi har store forventninger til 2020. Vi starter en større renoveringssag op i starten af året og flere forventes på vej i 1. kvartal af 2020. Vi er med i udbudsbeskrivelsen på en række yderligere sager, som vi naturligvis også håber ender med at Moduletts løsning tilvælges.

Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og godt nytår!

En stigende interesse fra foreninger og rådgivere

By Nyheder

Modulett har gennem det seneste halve år oplevet en stigende interesse fra foreninger og rådgivere, der ønsker at foreningens vandinstallationer og faldstammer renoveres med Moduletts vådrumsmoduler. Det er særligt foreninger i etageejendomme opført i perioden fra slutningen af 1940’erne til midten af 1960’erne, der nu og i de kommende år har behov for at udskifte badeværelsesinstallationerne, og det behov kan mærkes.

FORBEDRING AF FUNKTIONALITET, KVALITET, DRIFT OG RENGØRINGSVENLIGHED

Den typiske udfordring for foreningerne er, at der opstår utætheder på faldstammerne og stigstrengene, og udgifter til vedligeholdelse og udbedring af skader er tilsvarende stigende. Særligt foreningernes bestyrelser ønsker, at en mindre renovering også indebærer en forbedring af både funktionalitet, kvalitet, drift og rengøringsvenlighed uden at omkostninger til renoveringen er højere end en traditionel renovering, hvor vandinstallationer og faldstammer udskiftes og placeres synligt samme sted som inden renoveringen.

OPTIMERING AF PLADSFORHOLDENE

Det klassiske badeværelse fra midten af forrige århundrede er kun 2-3 m², smalt og aflangt, og såvel faldstamme som vandinstallationer er typisk placeret så det tager ekstra plads, og ofte også på en uhensigtsmæssig måde. Moduletts vådrumsmoduler kan særligt i forhold til de små badeværelser bidrage til at optimere pladsforholdene. Og da Modulett har et bredt sortiment af modulløsninger, kan foreninger med forskellige badeværelsestyper vælge lige præcis de modultyper, der passer til foreningens specifikke behov.

”NO CURE, NO PAY”

Modulett arbejder tæt sammen med foreningens bestyrelse og administrator samt foreningens rådgiver. Modulett arbejder ud fra en ”no cure, no pay” filosofi. Det er derfor også udgiftsfrit for såvel foreningen som rådgiver at inddrage Modulett i opmåling, optegning af løsninger i 3D, møder, og efterfølgende sparring med rådgiver om den endelige løsning.

Kontakt