Mange forskellige badeværelsestyper med specialtilpassede vådrumsmoduler er en spændende udfordring, men intet problem!

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af badeværelserne i 3-etagers boligafdeling fra 1943.

Afdeling Lollikhuse/Samvirkende Boligselskaber v/KAB i Brønshøj påbegynder i marts 2020 udskiftning af faldstammer og vandinstallationer i afdelingens 159 badeværelser.

Det har været et ønske fra afdelingen, at få bedst mulig brugervenlighed og driftsøkonomi ind i projektet, og i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Teytaud, har det for afdelingen ført til en renovering med en vådrumsmodulløsning, hvor Modulett er blevet valgt som leverandør af VVS- entreprenøren, Christoffersen og Knudsen.

Lollikhuse har en række forskellige badeværelsestyper, og 2. sals badeværelserne er alle med skråvægge. Dette medfører, at Modulett leverer flere forskellige typer af vådrumsmoduler og ikke mindst leverer en særlig specialtilpasset løsning til 2. salsboligerne, hvor modulet præfabrikeres med tilskæring i forhold til væggens hældning mod loftet.

Ekstra fordele ved den præfabrikerede løsning ved mange forskellige badeværelsestyper

De mange forskellige badeværelsestyper i Lollikhuse har stillet store krav til projekteringen, og ville også, hvis der ikke var valgt en præfabrikeret løsning, stille ekstra store krav til en individualiseret udførelse ved en almindelig 1 til 1 udskiftning af faldstammer og vandinstallationer. Men, netop fordi alle moduler præfabrikeres og er tilpasset den specifikke badeværelsestype, vil det alt andet lige gøre arbejdet nemmere for entreprenøren med en hurtig og fleksibel montering.

Kontakt