Præfabrikerede modulløsninger

Modulett tilbyder den bedst mulige løsning ved renovering af faldstammer og vandinstallationer i etageboligbyggeri.

Nogle af vores referencer

Delvis renovering

I denne type renovering er kundens behov alene udskiftning eller relining af faldstammen samt udskiftning af vandinstallationer. I en traditionel renovering, en såkaldt 1 til 1 løsning, vil faldstammen samt vandinstallationer blive udskiftet med nye enheder, herunder målere og nyt toilet.

Det vil sige, at der ikke er tale om en forbedring, men alene en udskiftning eller relining af faldstammer som resulterer i uændret form og funktion. Modulett kan i langt de fleste tilfælde levere en løsning ved delvis renovering som prismæssigt kan matche ovennævnte traditionelle 1 til 1 løsning, men hvor kunden uden merudgifter får en række fordele.

Total renovering

I denne type renovering er kundens behov en total badeværelsesrenovering, hvor badeværelset rives ned til fundamentet og genopbygges med alt i nye enheder. I den del af badeværelset, hvor faldstammen og vandinstallationer samles vil en traditionel opbygning være, at man enten fræser rør ind i væggen eller, at man murer en rørskjuler op om faldstamme og vandrørene.

Modulett kan levere en løsning ved total renovering som prismæssigt vil ligge under den traditionelle løsning med indfræsning af rør eller opbygning af murstensvæg, men hvor kunden uden merudgifter får en række fordele.

PRÆFABRIKERET

Fleksible og specialfremstillede vådrumsmoduler.

PLADSOPTIMERING

Mere plads med en bedre og pænere indretning af badeværelset.

DIT NYE BADEVÆRELSE

Langt mere funktionelt, rengørings-
og vedligeholdelsesvenligt.

SAMARBEJDE

God kommunikation og samarbejde fra start til slut.

Kommer du fra en forening?

Er du rådgiver?

Er du entreprenør?

Kortere renoveringsperiode

Moduletts vådrumsmoduler specialdesignes foreningens boliger og præfabrikeres herefter. Hvert modul pakkes med nødvendigt tilbehør og leveres direkte fra fabrik til foreningen, klar til montering. Denne proces bidrager til, at renoveringsperioden forkortes, og foreningens beboere hurtigere kan tage deres nyrenoverede badeværelse i brug.

Bæredygtighed

LCA og EPD

I bestræbelserne på at sikre mest mulig transparens i forhold til installationsskaktens samlede bæredygtighed er vi i proces med at gennemføre LCA (Live Cycle Assessment) og udarbejde EPD (Environmental Product Declaration) på installationsskaktene.

Grøn aluminium

Modulett har defineret en række indsatsområder, hvor vi arbejder målrettet med bæredygtighedsaktiviteter. Vores præfabrikerede installationsskakte er hovedsageligt produceret af aluminium. Her har vi sikret os, at den energi der bliver brugt i elektrolyse-processen for at danne det rå aluminium kommer fra en grøn energikilde, nemlig vandkraft. Vandkraft har en markant lavere CO2 udledning end hvis energikilden havde været kul eller gas. Aluminium kan genanvendes i det uendelige og dette med meget ringe materialetab i forhold til andre benchmark materialer. Omsmeltning i forbindelse med genanvendelse sammenholdt med ny produktion sikrer endvidere et meget lavt energiforbrug.

Interne aktiviteter

Vi har også fokus på, og arbejder med øvrige forhold omkring bæredygtighed i processerne i fabrikationen, logistikken, montagen og ved den daglige drift og vedligehold. Internt i Moduletts drift er der forøget indsats i bæredygtighedsaktiviteter, såsom eget energiforbrug, affaldshåndtering m.v.   Vores indsats er struktureret efter det anerkendte værktøj, bæredygtighedshjulet.

Opsat af marketing-eksperten.dk

Nyheder

Vi holder sommerlukket!

De positive takter i forbindelse med genåbningen af samfundet er i første halvår af 2022

Kontakt

Vi vil helst demonstrere vådrumsmodulerne for dig.

Aftal et møde, hvor du/I kan komme ind og se vores showroom.

Modulett A/S
Kirstinehøj 14, 1. sal
2770 Kastrup

Åben alle hverdage
kl. 8 – 16 (samt efter aftale)