for rådgivere

Moduletts moduler kan benyttes i delvis såvel som totalrenovering af badeværelset.

Moduletts præfabrikerede vådrumsmoduler sikrer en økonomisk fordelagtig løsning og teknisk nem udskiftning af faldstammer og vandinstallationer. 

Samarbejdet mellem rådgiver og Modulett

Modulett kan i langt de fleste tilfælde bidrage med en nemmere, mere kvalitativ og ikke mindst økonomisk mere fordelagtig løsning, når faldstammer og vandinstallationer skal udskiftes. 

 • Rådgiver kan via Moduletts hjemmeside under Produkter og Teknik og Miljø, orientere sig om de mulige løsninger med vådrumsmodulerne. Endvidere anbefales visning af webinar og/eller besigtigelse af Moduletts showroom.

 • På baggrund af drøftelser mellem rådgiver og Modulett optegner Modulett vederlagsfrit 3D tegninger af 1 eller flere af de badeværelsestyper, der ønskes renoveret.

 • Finder rådgiver Moduletts vådrumsmoduler velegnet til det konkrete renoveringsprojekt vil en besigtigelse af Moduletts showroom sammen med boligafdelingens bestyrelse og administrator være en god begyndelse og hensigtsmæssigt for alle parter.

 • Ønskes en løsning med Moduletts moduler tilbydes vederlagsfrit Mock-up på 1. stk. vådrumsmodul. Øvrige omkostninger til nedtagning, montage og øvrige udgifter afholdes af boligafdelingen. Det er også muligt, at boligafdelingen med det samme ønsker at en hel opgang i den ene side, typisk 2-5 boliger renoveres, for at få et endnu bedre grundlag for en samlet vurdering, inden den samlede renovering igangsættes.​
 • Hvis bestyrelse, administrator og rådgiver ønsker, at badeværelsesrenoveringen gennemføres med præfabrikerede installationsmoduler, fremlægges løsningen på et afdelingsmøde eller generalformsaling, typisk benchmarket i forhold til en traditionel løsning uden præfabrikerede installationsmoduler.

  Modulett deltager naturligvis, hvis det ønskes, for fremvisning af modulerne og for afklarende spørgsmål.

 • Vælger afdelingsmødet/generalforsamlingen en løsning med præfabrikerede installationsmoduler a’ la en modulløsning som Modulett kan levere, udbydes opgaven afhængigt af sagens samlede økonomi, i licitation.

 • Er Moduletts moduler valgt, af den i underhåndsbuddet eller licitationen vindende (vvs) entreprenør, deltager Modulett uden yderligere omkostninger knyttet til sagen i opstartsmøde med rådgiver, entreprenør og byggeudvalg. Modulett lægger i den forbindelse vægt på, at opstartsmødet, også er et møde, hvor der gennemføres forventningsafstemning til renoveringens forløb.


 • Modulett deltager, også uden yderligere omkostninger, med sparring og vurdering af montagen af de første opgange, løbende under processen og i forbindelse med afslutning på byggesagen.

  Det er i lige så høj grad som rådgiver og entreprenør, Moduletts ønske, at der skabes sikkerhed for at vådrumsmodulerne håndteres og monteres 100% korrekt, hvormed eventuelle fejl i processen minimeres betragteligt.

 • Modulett anbefaler desuden, at der i forbindelse med projektets afslutning foretages en evaluering af byggesagsforløbet.

Showroom i København

Modulett leverer landsdækkende og kommer der, hvor opgaven skal løses. Kontor og showroom er åbent alle hverdage kl. 8-16 og efter aftale.

Modulett A/S
Kirstinehøj 14, 1. sal.
2770 Kastrup

Ring og aftal et besøg på: