Installationsskakt - MED EN præfabrikeret løsningsmetode

Modulett er specialister i præfabrikerede vådsrumsmoduler, installationsskakte, der bruges i forbindelse med udskiftning af nye faldstammer og vandinstallationer. 

Nogle af vores referencer

Hvad er en installationsskakt?

En installationsskakt er en lodret skakt, hvori varme-, brugsvands- og afløbsrør findes. Denne skakt skal til enhver tid være både brand- røg- og lydsikret for at beskytte installationerne i skakten på bedste vis, hvis der skulle opstå brand i bygningen, samt for at fjerne lydgener.

Man finder en installationsskakt i et ethvert etagebyggeri, hvori der er lagt vand, varme og afløb. Disse rør til vand, varme og afløb er alle trukket af fagentreprenører, som har viden og erfaring på dette område. 

Når der laves modernisering eller renovering af et badeværelse eller et køkken, er det vigtigt, at alle de fælles rørinstallationer, inde i den lodrette installationsskakt, kontrolleres for eventuelle defekter, herunder utætheder og tæring, så dette kan udbedres.

Vores mission

Hos Modulett har vi den mission, at vi vil levere den bedst mulige løsning ved etablering af en ny faldstamme, vandinstallationer og meget mere i etagebyggerier med fleksible og specialfremstillede præfabrikerede installationsskakte. Dette gør vi med den bedste kvalitet og til den mest konkurrencedygtige pris.

Vi fokuserer ikke blot på prisen på vores produkt, men snarere på, at den samlede pris, som kunden skal betale for hele renoveringen, er den laveste.

Præfabrikeret installationsskakt fra Modulett

Mange ældre beboelsesejendomme har gamle og nedslidte badeværelser, hvor det især er vandinstallationerne og faldstammerne i etagebyggeriet, der ofte kan give beboerne problemer i form af utætheder og utilstrækkelig vandcirkulation.

Modulett kan levere en samlet løsning, hvori der både hører etablering af en ny faldstamme, vandinstallationer og rør, som laves i en præfabrikeret installationsskakt, uanset om der ønskes en delvis eller totalrenovering af ejendommens badeværelser.

Delvis renovering med installationsskakt

Ved denne type renovering er kundens behov typisk kun udskiftning af faldstammer, samt vandinstallationer eller relining af faldstammer. Ved en traditionel renovering, en såkald 1 til 1 løsning, vil faldstammer og vandinstallationer blive udskiftet med nye enheder, herunder målere og nyt toilet.

Der er altså, ved denne type renovering, ikke tale om en forbedring, men alene en udskiftning af faldstammer, som giver samme uændrede form og funktion af badeværelset. Løsningen vil blive udført i en præfabrikeret installationsskakt.

Modulett kan, i langt de fleste tilfælde, levere en løsning ved delvis renovering, som prismæssigt kan matche ovennævnte traditionelle 1 til 1 løsning, men hvor kunden, uden merudgift, får en række fordele, herunder en funktionel installationsskakt.

Totalrenovering med installationsskakt

Ved denne type renovering er kundens behov typisk en total badeværelsesrenovering, hvor badeværelset rives ned til fundamentet og genopbygges med nye enheder.

I den del af badeværelset, hvor faldstammen og vandinstallationer samles, vil en traditionel opbygning være, at man enten fræser rør ind i væggen, eller at man murer en rørskjuler op om faldstamme og vandrørene. I en installationsskakt fra Modulett vil faldstamme og vandindstallationer gemmes lydtæt væk og sikres mod både røg og brand.

Modulett kan levere en løsning ved totalrenovering, der prismæssigt, vil ligge under den traditionelle løsning med indfræsning af rør eller opbygning af murstensvæg, men hvor kunden uden merudgifter får en række fordele.

Indretning med en præfabrikeret installationsskakt

Moduletts vådrumsmoduler (og en præfabrikeret installationsskakt) bliver specialfremstillet til den konkrete renovering med stort fokus på optimal pladsudnyttelse på badeværelset.

I den præfabrikerede installationsskakt vil faldstamme, cisterne, vand- og fordelingsrør, samt målere leveres delvist monteret i modulet.

Modulerne leveres, som standardfarve, i hvid, eller i jeres ønskede farve. Modulerne kan også leveres med vådrumsplader, der derefter kan flisemures, så modulet falder fuldstændigt ind i det udtryk, badeværelset skal have. På modulet placeres et væghængt toilet.

Det er, via en åbningslem i installationsskakten, muligt at få adgang til at aflæse målere og komme ind til cisternen, som kan reducere omkostninger ved fremtidige reparationer fra en VVS’er. Derudover er cisterne og WC-skål adskilt, og dette gør det nemmere og billigere at udskifte de enkelte dele.

Rengøring og komfort

Vores installationsskakt øger komforten, da den, som nævnt, er ekstra lydisoleret, så lyde fra naboer bliver væsentligt reduceret. Desuden gør modulet rengøring i og omkring toilettet meget lettere, da både faldstamme og alle rør er placeret inde i installationsskakten.

Moduletts moduler er desuden fremstillet i genanvendelige materialer, hvilket bidrager til den miljø- og klimaindsats, alle bør have fokus på.

Sikkerheden i en installationsskakt

Foruden den brand- og røgsikring, der er ved Moduletts installationsskakt, grundet alle rør og målere ligger inde i modulet, kan også skader i forbindelse med uhensigtsmæssig brug undgås. I bunden af modulet findes nemlig en integreret støbeform, der fyldes op med beton med hældning mod rummet.

Det bidrager til, at eventuelle fremtidige lækager vil hindres da hældningen medfører, at vandet løber ud på badeværelsesgulvet til nærmeste afløb, så skader på etagedækket undgås.

Renovering og produktion af installationsskakt

Da Moduletts vådrumsmoduler, som sagt, er præfabrikerede, leveres disse direkte fra fabrikken, klar til montering. Dette vil spare tid, som gør, at kunden hurtigere kan tage sit nyrenoverede badeværelse i brug.

Moduletts installationsskakt bliver produceret i Sverige af en producent, der er specialiseret i aluminiumskonstruktioner. Faldstamme, samt alle rør, samlinger, bøsninger og cisterne leveres i bedste kvalitet.

I Sverige er løn- og materialeomkostninger lavere end i Danmark, hvilket gør priserne meget konkurrencedygtige.

Modulett har stort fokus på egne omkostninger som leverandør, og dette bidrager samlet set til, at vi kan give den bedste pris ved etablering af en ny faldstamme, vandinstallationer, rør og målere med en præfabrikeret installationsskakt, som alternativ til traditionelle løsninger.

Læs også: faldstamme skjuler, vådrumssikring, strømpeforing af faldstammer, renovering af faldstammer og rørskjuler – billig løsning til afskærmning af faldstammer. Du kan også læse mere om nogle af vores samarbejdspartnere her. 

PRÆFABRIKERET

Fleksible og specialfremstillede vådrumsmoduler.

PLADSOPTIMERING

Mere plads med en bedre og pænere indretning af badeværelset.

DIT NYE BADEVÆRELSE

Langt mere funktionelt, rengørings-
og vedligeholdelsesvenligt.

SAMARBEJDE

God kommunikation og samarbejde fra start til slut.

Kontakt

Vi vil helst demonstrere vådrumsmodulerne for dig.

Aftal et møde, hvor du/I kan komme ind og se vores showroom.

Modulett A/S
Kirstinehøj 14, 1. sal
2770 Kastrup

Åben alle hverdage
kl. 8 – 16 (samt efter aftale)