FÅ INSPIRATION FRA ET UDPLUK AF MODULETTS TIDLIGERE ARBEJDE

Med Modulett får du et økonomisk og effektivt modul, klar til at sætte op i jeres toilet/bad tilpasset med rette rørdimensioner og tilslutningssteder for håndvask, eventuelt bad og andre vandforbrugende enheder.

Blegdamsvejens Arrest

Kriminalforsorgen Hovedstaden har vurderet, at Blegdammens Fængsel i København trænger til en delvis renovering/ombygning. Arbejdet er opdelt i to projekter, en tagrenovering og en cellerenovering.

I forbindelse med cellerenoveringen bliver faldstammer og vandinstallationer samt sanitet udskiftet.

Bygherren har i den forbindelse valgt at benytte vores Modul 300 med indlagte ekstra sikkerheder i konstruktionen, som installationsskakt påmonteret et hængetoilet. Sikkerheden ligger bl.a. i, at den ikke må kunne benyttes som gemmested og at det enkelte moduls lukkeventiler til vandinstallationerne er placeret udenfor cellen.

Renoveringsopgaven har været atypisk i arbejdsplanlægningen, da et givent antal celler skulle være klargjort, før nedrivning i de næste celler kunne opstartes.

Fuglebakkens P-kælder

Ved en ombygning og renovering af spildevands- og regnvandsledningernes opsamlingsstrenge i Fuglebakkens Kollegiets kælder, som af en P-kælder, har Modulett konstrueret et åbent rørstativ på 25 m ned midt igennem parkeringsarealet, således spildevand og regnvand kan føres i korrekt fald fra en side i kælderen til den modsatte side, umiddelbart inden ledningerne føres ud i terræn.

Rørstativet er bygget op med vores 600-system, der består af 32×32 mm aluminiumsprofiler med spor, der samles i netop den konstruktionsudformning, der ønskes. Profilerne samles vinkelret på hinanden med kraftige hjørnebeslag i sporene.

Profilsystemet benyttes også i individuelt designede indbyggede præfabrikerede installationsskakte i badeværelsesrenoveringsopgave.

Silergården

T13/Silergården med mere end 1.000 boliger er en del af Tranemosegård, der blev stiftet i 1951 og som i dag har 3.200 boliger i Brøndby. Boligerne blev opført i perioden 1951-1974 og har både lavhuse og højhuse.

Hele Brøndby Strand Parkerne på tværs af fire boligselskaber er under renovering de kommende flere år i en helhedsplan. Det gælder både højhusene og lavhusene.

Modulett har leveret nyudviklede moduler til prøvemontager i to opgange i lavhusene. Opgaven udføres i hovedentreprise af Finn L & Davidsen A/S. Badeværelserne i første opgang Ulsøparken 20 er færdigrenoveret og siden skal Tranumparken 33 monteres i løbet af foråret 2023.

Erfaringerne i prøveopgangene vil indgå i et samlet projekt for renovering af alle badeværelser i lavhusene i Silergården.

TOMSGÅRDSHUSE, KBH NORDVEST

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i over 400 boliger og med primær anvendelse af Modulett M300 (mini).

De nye skakte rummer de primære vand- og afløbsinstallationer, tilhørende teknisk isolering samt fjernaflæselige vandmålere og afspærringsventiler for boligen. Endeligt er rengøringsvenlighed øget og der er sket pladsoptimering, ved etablering af nyt væghængt toilet.

Byggeperiode 2021/2022.

Solhusene, Albertslund

Ved totalrenoveringen af 154 badeværelser i Lejerbos afdeling Solhusene i Albertslund har boligafdelingen valgt vores yderst fleksible 600-system som en præfabrikeret installationsskakt i 10 vidt forskellige udformninger, der alle beklædes med fliser på fibergips til vådrum. Skaktene fører afløbsrør, vandrør, varmerør og ventilationsrør mellem stueplan og 1. sal.

Byggeperiode 2021-2023.

Siirbo, Kastrup

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af 101 badeværelser i afdeling Siirbo

Hovedparten af badeværelserne indrettes med Moduletts hjørnemodul – modul 300 – en modulløsning der bidrager særligt til pladsoptimering.

Byggeperiode 2020/2021.

Lollikhuse, Brønshøj

Moduletts præfabrikerede løsning benyttet til delvis renovering af 159 badeværelser i 3-etagers boligafdeling fra 1943

Det har været et stort ønske fra afdelingen, at få mest mulig brugervenlighed og driftsøkonomi ind i projektet, der rummer mange forskellige badeværelsestyper.

Byggeperiode 2020.

Bispeparken, KBH NV

Kvalitet, funktionalitet og økonomi er valgt til i forbindelse med udskiftning af faldstammer og stigstrenge

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af 825 badeværelser i afdeling Bispeparken.

Byggeperiode 2020-2022.

E/F Grøndalsparkvejens Haveby III, Vanløse

Moduletts mindste modul benyttet i forbindelse med udskiftning af vandinstallationerne i 134 badeværelser

Andelsboligforeningens ønske var, at de udskiftede vandinstallationer ikke skulle stå synligt med teknisk isolering af vandrørene, afspærringsventiler, vandmålere m.v. 

Damtoften, Ringkøbing

158 lejligheder får totalrenoverede badeværelser med bidrag fra præfabrikerede installationsmoduler

Moduletts præfabrikerede løsning brugt til igangværende renovering af 3-etagers boligafdeling i Ringkøbing
Afdeling Damtoften i Ringkøbing er halvvejs i totalrenoveringen af afdelingens 158 badeværelser.

Melstedhuse, Kastrup

I de 120 boliger har Modulett leveret 47 stk. moduler af type K100H-700 i boliger der ligger til venstre, 48 stk. moduler af type K100V-700 i boliger der ligger til højre og 24 stk. moduler af type K100M-600, der ligger midtfor i opgangen. Til alle moduler har Modulett leveret tegninger, der viser hvorledes modulerne er opbygget.

Modulerne indeholder alle en toiletfaldstamme af fabrikat Geberit, type Silent-PP samt en koldt og varmt vandstigstreng af Geberit Mepla. 

Skottegården, Kastrup

Skottegårdens badeværelser skal renoveres indenfor rimelig tid. Efter mange års daglig brug skal baderum og toiletforhold renoveres for at rette op på tidens nedslidning.

Sidst i 2018 er der derfor udført totalrenovering af 2 prøvelejligheder, hvor K100 modulet er indbygget bag væggens fliser. Modulet er med en låge i fronten inspektionsvenlig.

Kobber-/Kiselvej, Herlev

Badeværelserne i 251 lejligheder hos AKB afd. 4501 på Kobber- og Kiselvej har været igennem en renovering af installationerne i 2018 og i starten af 2019.

De mange synlige rør, toilet- og badeforhold er renoveret og installationerne og skabe er fornyet. Alle de få m² er derfor udnyttet godt. Der er hovedsageligt benyttet hjørnemodul 300 og nogle få fritstillede modul 100 i midtfor-lejlighederne.

Belvederehjørnet, Helsingør afd. 22

Ejendomme skal med tiden renoveres. Det gælder især også badeværelserne med deres installationer og måske gulve og vægge.

Belvederehjørnet har fået totalrenoveret baderummene i 2018 og man har valgt at bygge vores modul 600 ind i den nye vægkonstruktion.

Baderumsrenovering i Lufthavnsparken, Kastrup

Ældre ejendommes badeværelsers visuelle og økonomiske værdi øges med et præfabrikeret modul til de ny toilet- og baderumsinstallationer.

506 lejligheder i Lufthavnsparken i Kastrup renoveres og 282 får nye tilpassede modul 300 installeret.

Showroom i København

Modulett leverer landsdækkende og kommer der, hvor opgaven skal løses. Kontor og showroom er åbent alle hverdage kl. 8-16 og efter aftale.

Modulett A/S
Kirstinehøj 14, 1. sal.
2770 Kastrup

Kontakt

Vi vil helst demonstrere vådrumsmodulerne for dig.

Aftal et møde, hvor du/I kan komme ind og se vores showroom.

Modulett A/S
Kirstinehøj 14, 1. sal
2770 Kastrup

Åben alle hverdage
kl. 8 – 16 (samt efter aftale)