FÅ INSPIRATION FRA ET UDPLUK AF MODULETTS TIDLIGERE ARBEJDE

Med Modulett får du et økonomisk og effektivt modul, klar til at sætte op i jeres toilet/bad tilpasset med rette rørdimensioner og tilslutningssteder for håndvask, eventuelt bad og andre vandforbrugende enheder.

Projekt

Bag Haver, Hillerød

Badeværelsesrenoveringen af Bag Haver gik som planlagt. Beboerne kunne ibrugtage et renoveret badeværelse med mere funktionalitet, brugervenlighed, god driftsøkonomi og forbedret indeklima.

Funktionaliteten er øget ved bedre rumudnyttelse da eksisterende faldstamme, der var placeret midt i badeværelset ved siden af toilettet, og stigstrengene der var tæt på håndvasken, nu er placeret inde i Moduletts vådrumsmodul, der tillige indeholder cisterne og vandmålere.

Brugervenligheden og god driftsøkonomi er øget i form af bedre rengøringsvenlighed og komfort med væghængt toilet, og med en lem i modulet kan cisterne og målere tilses og eventuelle driftsudfordringer på cisterne kan foretages af ejendomskontoret selv. Hvis der skulle opstå driftsproblemer i et modul i fremtiden er adgangen til at komme ind i hele modulet nem, da den pulverlakerede aluminiumskappe let kan afmonteres og sættes på igen.

Den delvise badeværelsesrenovering har givet mere ”ro” på badeværelset med vandinstallationer, faldstamme og målere, der er gemt væk og med væghængt toilet, der bidrager til en mere tilgængelig rumoplevelse.

Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Projekt

Damtoften, Ringkøbing

158 lejligheder får totalrenoverede badeværelser
med bidrag fra præfabrikerede installationsmoduler

Moduletts præfabrikerede løsning brugt til igangværende renovering
af 3-etagers boligafdeling i Ringkøbing
Afdeling Damtoften i Ringkøbing er halvvejs i totalrenoveringen af afdelingens 158 badeværelser.

Afdeling Damtoften/Ringkøbing-Skjern Boligforening, der er opført i perioden 1969-1975, tog beslutning om totalrenovering af badeværelserne primært på grund af udtalt nedslidning af faldstammer, stigstrenge og cirkulation. I badeværelsesrenoveringen er der lagt vægt på brugervenlighed, funktionalitet, økonomi og god drift. Dette indebærer, at badekar bliver erstattet af en bruseløsning, bedre afsætning og opbevaringsplads og ikke mindst en løsning omkring toilet, faldstamme og stigstrenge, hvor Moduletts installationsmoduler indgår i 3 varianter.

Renoveringen er godt halvvejs med gennemført renovering af 14 ud af 26 opgange. Beboerne kan bebo deres bolig i renoveringsperioden som totalt udgør 4 uger, men hvor toiletfaciliteter i boligen kan tages i brug efter 3 uger. I renoveringsperioden har boligforeningen etableret toilet- og badefaciliteter i kælderen, hvorfor beboerne undgår at skulle ud af ejendommen i forbindelse med bad og toiletbesøg.

Modultype 100
Modulerne ankommer til pladsen og indeholder faldstamme, stigstrenge og cisterne samt lem, der giver adgang til cisterne, samlinger og målere. De er opbygget i et stativ af ekstruderet aluminium og pulverlakeret aluminiumskappe der knappes på stativet. Monteringen indebærer, at der bores huller i etageadskillelsen efter en medfølgende boreskabelon for faldstammer og vandstigstrenge, som er placeret i Modulett modulerne. Til de 158 lejligheder leverer Modulett modultype 100 i tre forskellige varianter.

Klar til hurtig og fleksibel montering
Til alle moduler har Modulett leveret tegninger, der viser hvorledes modulerne er opbygget. Modulerne indeholder alle en toiletfaldstamme af fabrikat Geberit, type Silent-PP samt en koldt- og varmtvands stigstreng af Geberit Mepla. Varmtvands stigstrengen er med indvendig cirkulation (inIiner-system).

Modulerne er forberedt til væghængt toilet inklusive afløbs- og vandforsyning hertil. Toiletkummen leveres og monteres af entreprenøren.  Modulett leverer brandtape om toiletfaldstammerne i etageadskillelserne og Karfa-bøsninger til montering omkring vandstigstrenge. Efter opsætningen af modulerne har entreprenøren færdigmonteret toiletfaldstammen og brugsvands stigstrenge gennem etageadskillelsen med de nødvendige afløbs- og brugsvandrør leveret af Modulett. Efter ønske er der gjort plads i modulerne til gulvvarmeregulering. Med åbningslemmen i modulet kan cisterne og målere tilses, og skulle der opstå driftsproblemer i et modul i fremtiden er adgangen til at komme ind i hele modulet nem, da den pulverlakerede aluminiumskappe let kan afmonteres og sættes på igen.

Resultat er pæne og funktionelle badeværelser, hvor Moduletts installationsmoduler indgår som en naturlig del af badeværelsesrenoveringen.

Projekt

Melstedhuse, Kastrup

I de 120 boliger har Modulett leveret 47 stk. moduler af type K100H-700 i boliger der ligger til venstre, 48 stk. moduler af type K100V-700 i boliger der ligger til højre og 24 stk. moduler af type K100M-600, der ligger midtfor i opgangen. Til alle moduler har Modulett leveret tegninger, der viser hvorledes modulerne er opbygget. Modulerne indeholder alle en toiletfaldstamme af fabrikat Geberit, type Silent-PP samt en koldt og varmt vandstigstreng af Geberit Mepla. Varmt vandstigstrengen er med indvendig cirkulation (inIiner-system). I modulerne til lejlighederne til venstre og til højre, er der desuden gjort plads til varmerør vandret fra køkkenet bag væggen.

Modulerne er desuden forberedt til væghængt toilet inklusive afløbs- og vandforsyning hertil. Toiletkummen leveres og monteres af entreprenøren. Fra modulet er synlige installationer ført til håndvask og hvor Modulett-løsningen desuden forsyner tilstødende køkken med brugsvand og afløb i lejligheder til venstre og højre. Modulerne er leveret med afspærringshaner af rødgodsmateriale og pasrør for eftermontering af vandmålere. Modulett leverer brandtape om toiletfaldstammerne i etageadskillelserne og Karfa-bøsninger til montering omkring vandstigstrenge. Efter opsætningen af modulerne har entreprenøren færdigmonteret toiletfaldstammen og brugsvandsstigstrenge gennem etageadskillelsen med de nødvendige afløbs- og brugsvandrør leveret af Modulett.

Resultat af badeværelsesrenoveringen er et flot og funktionelt badeværelse, hvor Moduletts installationsmodul indgår som en naturlig del af renoveringen.

Fordele ved Moduletts moduler:
  • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
  • Moduler af høj kvalitet og med stærk en konstruktion og finish
  • Nemt at rengøre og vedligeholde
  • Simpel installation
  • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Projekt

Skottegården, Kastrup

Skottegårdens badeværelser skal renoveres indenfor rimelig tid. Efter mange års daglig brug skal baderum og toiletforhold renoveres for at rette op på tidens nedslidning. I dag er der mange synlige rør og rørkasser til faldstammer og ventilation. Sidst i 2018 er der derfor udført totalrenovering af 2 prøvelejligheder, hvor K100 modulet er indbygget bag væggens fliser. Modulet er med en låge i fronten inspektionsvenlig.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett enten med en hvidlakeret aluminiumsoverflade eller indbygget i væg med fliser. Modulerne forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:
  • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
  • Moduler af høj kvalitet og med stærk en konstruktion og finish
  • Nemt at rengøre og vedligeholde
  • Simpel installation
  • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode
Projekt

Kobber-/Kiselvej, Herlev

Badeværelserne i 251 lejligheder hos AKB afd. 4501 på Kobber- og Kiselvej har været igennem en renovering af installationerne i 2018 og i starten af 2019. De mange synlige rør, toilet- og badeforhold er renoveret og installationerne og skabe er fornyet. Alle de få m² er derfor udnyttet godt. Der er hovedsageligt benyttet hjørnemodul 300 og nogle få fritstillede modul 100 i midtfor-lejlighederne.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett enten med en hvidlakeret aluminiumsoverflade eller indbygget i væg med fliser. Modulerne forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:
  • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
  • Moduler af høj kvalitet og med stærk finish
  • Nemt at rengøre og vedligeholde
  • Simpel installation
  • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Projekt

Baderumsrenovering på Belvederehjørnet, Helsingør afd. 22

Ejendomme skal med tiden renoveres. Det gælder især også badeværelserne med deres installationer og måske gulve og vægge. Belvederehjørnet har fået totalrenoveret baderummene i 2018 og man har valgt at bygge vores modul 600 ind i den nye vægkonstruktion. 36 lejligheder og erhvervslejemål i Helsingør afd. 22 renoveres og 34 får nye tilpassede moduler.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett enten med en hvidlakeret aluminiumsoverflade eller indbygget i væg med fliser. Modulerne forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:
  • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
  • Moduler af høj kvalitet og med stærk en konstruktion og finish
  • Nemt at rengøre og vedligeholde
  • Simpel installation
  • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode
Projekt

Baderumsrenovering i Lufthavnsparken, Kastrup

Ældre ejendommes badeværelsers visuelle og økonomiske værdi øges med et præfabrikeret modul til de ny toilet- og baderumsinstallationer. 506 lejligheder i Lufthavnsparken i Kastrup renoveres og 282 får nye tilpassede modul 300 installeret.

Badeværelset er et af de rum i hjemmet, der udsættes for mest slid, og særligt ældre etageejendomme lider af, at synlige rør og VVS-inventar kraftigt påvirker det visuelle indtryk. Og når det påvirker det visuelle indtryk, påvirker det også værdien af lejligheden.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett. Det forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:
  • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
  • Moduler af høj kvalitet og med stærk finish
  • Nemt at rengøre og vedligeholde
  • Simpel installation
  • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.

Besøg vores showroom

Vi udarbejder uden omkostninger et designforslag i 3D med bestyrelse og rådgiver, så alle har et fuldt overblik over badeværelsesrenoveringen med en Modulett løsning.

Ring og aftal et besøg på +45 4040 1605 eller skriv en mail på info@modulett.dk.

Kontakt os