FÅ INSPIRATION FRA ET UDPLUK AF MODULETTS TIDLIGERE ARBEJDE

Med Modulett får du et økonomisk og effektivt modul, klar til at sætte op i jeres toilet/bad tilpasset med rette rørdimensioner og tilslutningssteder for håndvask, eventuelt bad og andre vandforbrugende enheder.

Projekt

AAB afdeling 70

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til i forbindelse med udskiftning af vandinstallationerne i 79 badeværelser i AAB’s afdeling 70

AAB afdeling 70 er bygget med brugsvandsrørene monteret i en installationsskakt inde i væggene. En løsning der umiddelbart synes funktionel, men også en løsning der giver udfordringer ved behov for reparation og udskiftning.

Da afdelingen i 2020 måtte konstatere, at der var et påtrængende behov for udskiftning af foreningens brugsvandsrør blev det besluttet at finde en løsning, hvor nedbrydning af vægge kunne undgås samtidig med, og i den forbindelse særdeles vigtigt, at beboerne grundet deres alder ikke skulle genhuses eller være uden brugsvand i renoveringsperioden. Løsningen blev at lade de eksisterende brugsvandrør forblive i de indmurede skakte, lukke forsyningen af,  og bygge et nyt brugsvandssystem op i en udvendig skaktløsning med Moduletts modul 400 vådrumsmodul.

Det præfabrikerede vådrumsmodul er optimeret i dimensionerne, så det tager mindst mulig plads i badeværelset. Den fremtidige drift og vedligeholdelse er også sikret, idet modulet let kan åbnes og brugsvandsrør serviceres. Modulett leverer Modul 400 med hvidlakerede aluminiums frontplader i fuld længde, rørholdere til stigstrenge samt støbeform mod gulvet. Entreprenøren har i denne sag valgt selv at levere al intern rørføring i modulet.

Byggeperiode 2021.

Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Projekt

Siirbo, Kastrup

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af 101 badeværelser i afdeling Siirbo

Hovedparten af badeværelserne indrettes med Moduletts hjørnemodul – modul 300 – en modulløsning der bidrager særligt til pladsoptimering, og dermed velegnet til små badeværelser. Brugs- og rengøringsvenlighed forbedres også, ikke mindst fordi det eksisterende trange område mellem badeværelsesvæg og toilet indkapsles af modulet.

Renoveringen afsluttes med et nedsænket loft med vådrumsegnede plader, der let kan åbnes op ved behov for adgang til loftet. Det nedsænkede loft skjuler gulvafløb til faldstamme samt vandrør, og bidrager dermed til en pæn og harmonisk løsning af badeværelset. Udgiften til det nedsænkede loft modsvares i høj grad af ikke afholdte udgifter til spartling og maling af den del af loftet, hvor der har været foretaget udboringer af udskiftede afløb og vandinstallationer.

Byggeperiode 2020/2021.

Projekt

Lollikhuse, Brønshøj

Moduletts præfabrikerede løsning benyttet til delvis renovering af 159 badeværelser i 3-etagers boligafdeling fra 1943

Det har været et stort ønske fra afdelingen, at få mest mulig brugervenlighed og driftsøkonomi ind i projektet, der rummer mange forskellige badeværelsestyper.

Ekstra fordele ved den præfabrikerede løsning ved mange forskellige badeværelsestyper

De mange forskellige badeværelsestyper i Lollikhuse har stillet store krav til projekteringen, og ville også, hvis der ikke var valgt en præfabrikeret løsning, stille ekstra store krav til en individualiseret udførelse ved en almindelig 1 til 1 udskiftning af faldstammer og vandinstallationer. Men, netop fordi alle moduler præfabrikeres og er tilpasset den specifikke badeværelsestype, har det gjort arbejdet nemmere for entreprenøren med en hurtig og fleksibel montering.

Byggeperiode 2020.

Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Projekt

Bispeparken, KBH NV

Kvalitet, funktionalitet og økonomi er valgt til i forbindelse med udskiftning af faldstammer og stigstrenge

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af 825 badeværelser i afdeling Bispeparken.

Afdeling Bispeparken har over en længere periode gjort sig klar til at få gennemført renovering af afdelingens faldstammer og vandinstallationer, og der har fra bygherre og rådgiver været stort fokus på, at give afdelingen og beboerne den bedst mulige løsning indenfor det muliges rammer.

Der har været arbejdet med 2 løsningsmuligheder. Den ene løsning, en klassisk 1 til 1 renovering, hvor eksisterende faldstammer og stigstrenge blot blev udskiftet med nye enheder, – det vil sige uden ændringer af form og funktion, og så den anden løsning, hvor faldstammer, stigstrenge og målere indgår i en modulløsning med tilhørende væghængt toilet.

For bedst at kunne vurdere løsningsmulighederne blev i sommeren 2019 etableret prøvebadeværelser i 2 af afdelingens lejligheder. Det ene prøvebadeværelse udført med en klassisk 1 til 1 løsning, og det andet prøvebadeværelse med en vådrumsmodulløsning.

Begge løsninger indgik herefter i udbuddet af badeværelsesrenoveringen. Licitationen resulterede i et tilvalg af en løsning, hvor der for beboere og afdeling er lagt vægt på kvalitet, funktionalitet og god langsigtet driftsøkonomi. Valget blev en Modulett modulløsning.

Byggeperiode 2020-2022.

Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Projekt

Bispeparken, KBH NV

Kvalitet, funktionalitet og økonomi er valgt til i forbindelse med udskiftning af faldstammer og stigstrenge

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af 825 badeværelser i afdeling Bispeparken.

Afdeling Bispeparken har over en længere periode gjort sig klar til at få gennemført renovering af afdelingens faldstammer og vandinstallationer, og der har fra bygherre og rådgiver været stort fokus på, at give afdelingen og beboerne den bedst mulige løsning indenfor det muliges rammer.

Der har været arbejdet med 2 løsningsmuligheder. Den ene løsning, en klassisk 1 til 1 renovering, hvor eksisterende faldstammer og stigstrenge blot blev udskiftet med nye enheder, – det vil sige uden ændringer af form og funktion, og så den anden løsning, hvor faldstammer, stigstrenge og målere indgår i en modulløsning med tilhørende væghængt toilet.

For bedst at kunne vurdere løsningsmulighederne blev i sommeren 2019 etableret prøvebadeværelser i 2 af afdelingens lejligheder. Det ene prøvebadeværelse udført med en klassisk 1 til 1 løsning, og det andet prøvebadeværelse med en vådrumsmodulløsning.

Begge løsninger indgik herefter i udbuddet af badeværelsesrenoveringen. Licitationen resulterede i et tilvalg af en løsning, hvor der for beboere og afdeling er lagt vægt på kvalitet, funktionalitet og god langsigtet driftsøkonomi. Valget blev en Modulett modulløsning.

Byggeperiode 2020-2022.

Projekt

Ulkær, Rødovre

Fokus på funktionalitet, pladsoptimering og langsigtet driftsøkonomi ved renoveringen af små klassiske badeværelser

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af 90 badeværelser i 3-etagers boligafdeling fra 1959.

Ulkær, der udgøres af såkaldte modernistiske etagehuse, og er opført efter en industrialiseret byggeteknik, har relativt få badeværelsestyper med en klassisk indretning og en begrænset størrelse. Modulett har derfor i samarbejde med bygherre og rådgiver arbejdet på at finde præcis den løsning, der optimerer pladsen i badeværelset og giver mest mulig funktionalitet.

Med Moduletts hjørnemodul frigives ekstra plads, der giver mere rummelighed på badeværelset. Hjørnemodulet giver endvidere afsætningsplads på toppen af cisternen på den med modulet medfølgende marmorplade. Adgang til servicering af cisternen er ud fra en driftsbetragtning meget enkel. Adgangen kan ske ved at tage den velcro fastgjorte marmorplade af, eller, hvis der ønskes fuld tilgang til bunden af cisternen, rør, afløb og faldstamme, at knappe den pulverlakerede aluminiumskappe af. Enkelt, og driftssikkert!

Byggeperiode 2020/2021.

Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Projekt

E/F Grøndalsparkvejens Haveby III, Vanløse

Moduletts mindste modul benyttet i forbindelse med udskiftning af vandinstallationerne i 134 badeværelser

Andelsboligforeningens ønske var, at de udskiftede vandinstallationer ikke skulle stå synligt med teknisk isolering af vandrørene, afspærringsventiler, vandmålere m.v. Moduletts mindste modul, modul 400, var løsningen der imødekom foreningens behov ved at udmærke sig ved at indeholde et lukket modul med inspektionslem og tryklås indeholdende alle nødvendige enheder jævnfør nedenstående faktaboks:

Modul 400 inkl. inspektionslem med tryklåse • Rørholdere til stigstrenge • Støbeform i bund af modul • Flydende gummimembran, 1 stk./modul • Fermacell vådrumsplade, 15mm • Konsol og passtykke for vandmåler i rødgods • Afspærringsventiler i rødgods inden konsol til vandmåler samt kontraventil • Stigstrenge Viega Raxofix 3m pr. modul: BK Ø32 inkl. 13mm Eurobatex, 3m pr. modul: BV Ø40 inkl. 32mm Eurobatex isolering • Tee stykke til BK Ø32-20-32 (afs. til HV og videre til bruser) • Tee stykke til BV Ø40 40-20-40 (afs. til HV og videre til bruser) • Karfabøsninger til vandrør i etageadskillelse, 2 stk./modul

Modulløsningen reducerer – til glæde for beboerne – udførelsestiden, og der opnås mere funktionalitet og ro på badeværelset. Modulet er leveret med vådrumsplader, der efter andelsbolighavernes individuelle ønsker og behov bliver flisemuret eller beklædes med vådrumstapet, der herefter males.

Byggeperiode 2020/2021.

Projekt

Bag Haver, Hillerød

Badeværelsesrenoveringen af Bag Haver gik som planlagt. Beboerne kunne ibrugtage et renoveret badeværelse med mere funktionalitet, brugervenlighed, god driftsøkonomi og forbedret indeklima.

Funktionaliteten er øget ved bedre rumudnyttelse da eksisterende faldstamme, der var placeret midt i badeværelset ved siden af toilettet, og stigstrengene der var tæt på håndvasken, nu er placeret inde i Moduletts vådrumsmodul, der tillige indeholder cisterne og vandmålere.

Brugervenligheden og god driftsøkonomi er øget i form af bedre rengøringsvenlighed og komfort med væghængt toilet, og med en lem i modulet kan cisterne og målere tilses og eventuelle driftsudfordringer på cisterne kan foretages af ejendomskontoret selv. Hvis der skulle opstå driftsproblemer i et modul i fremtiden er adgangen til at komme ind i hele modulet nem, da den pulverlakerede aluminiumskappe let kan afmonteres og sættes på igen.

Den delvise badeværelsesrenovering har givet mere ”ro” på badeværelset med vandinstallationer, faldstamme og målere, der er gemt væk og med væghængt toilet, der bidrager til en mere tilgængelig rumoplevelse.

Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Projekt

Damtoften, Ringkøbing

158 lejligheder får totalrenoverede badeværelser med bidrag fra præfabrikerede installationsmoduler

Moduletts præfabrikerede løsning brugt til igangværende renovering af 3-etagers boligafdeling i Ringkøbing
Afdeling Damtoften i Ringkøbing er halvvejs i totalrenoveringen af afdelingens 158 badeværelser.

Afdeling Damtoften/Ringkøbing-Skjern Boligforening, der er opført i perioden 1969-1975, tog beslutning om totalrenovering af badeværelserne primært på grund af udtalt nedslidning af faldstammer, stigstrenge og cirkulation. I badeværelsesrenoveringen er der lagt vægt på brugervenlighed, funktionalitet, økonomi og god drift. Dette indebærer, at badekar bliver erstattet af en bruseløsning, bedre afsætning og opbevaringsplads og ikke mindst en løsning omkring toilet, faldstamme og stigstrenge, hvor Moduletts installationsmoduler indgår i 3 varianter.

Renoveringen er godt halvvejs med gennemført renovering af 14 ud af 26 opgange. Beboerne kan bebo deres bolig i renoveringsperioden som totalt udgør 4 uger, men hvor toiletfaciliteter i boligen kan tages i brug efter 3 uger. I renoveringsperioden har boligforeningen etableret toilet- og badefaciliteter i kælderen, hvorfor beboerne undgår at skulle ud af ejendommen i forbindelse med bad og toiletbesøg.

Modultype 100
Modulerne ankommer til pladsen og indeholder faldstamme, stigstrenge og cisterne samt lem, der giver adgang til cisterne, samlinger og målere. De er opbygget i et stativ af ekstruderet aluminium og pulverlakeret aluminiumskappe der knappes på stativet. Monteringen indebærer, at der bores huller i etageadskillelsen efter en medfølgende boreskabelon for faldstammer og vandstigstrenge, som er placeret i Modulett modulerne. Til de 158 lejligheder leverer Modulett modultype 100 i tre forskellige varianter.

Klar til hurtig og fleksibel montering
Til alle moduler har Modulett leveret tegninger, der viser hvorledes modulerne er opbygget. Modulerne indeholder alle en toiletfaldstamme af fabrikat Geberit, type Silent-PP samt en koldt- og varmtvands stigstreng af Geberit Mepla. Varmtvands stigstrengen er med indvendig cirkulation (inIiner-system).

Modulerne er forberedt til væghængt toilet inklusive afløbs- og vandforsyning hertil. Toiletkummen leveres og monteres af entreprenøren.  Modulett leverer brandtape om toiletfaldstammerne i etageadskillelserne og Karfa-bøsninger til montering omkring vandstigstrenge. Efter opsætningen af modulerne har entreprenøren færdigmonteret toiletfaldstammen og brugsvands stigstrenge gennem etageadskillelsen med de nødvendige afløbs- og brugsvandrør leveret af Modulett. Efter ønske er der gjort plads i modulerne til gulvvarmeregulering. Med åbningslemmen i modulet kan cisterne og målere tilses, og skulle der opstå driftsproblemer i et modul i fremtiden er adgangen til at komme ind i hele modulet nem, da den pulverlakerede aluminiumskappe let kan afmonteres og sættes på igen.

Resultat er pæne og funktionelle badeværelser, hvor Moduletts installationsmoduler indgår som en naturlig del af badeværelsesrenoveringen.

Projekt

Melstedhuse, Kastrup

I de 120 boliger har Modulett leveret 47 stk. moduler af type K100H-700 i boliger der ligger til venstre, 48 stk. moduler af type K100V-700 i boliger der ligger til højre og 24 stk. moduler af type K100M-600, der ligger midtfor i opgangen. Til alle moduler har Modulett leveret tegninger, der viser hvorledes modulerne er opbygget. Modulerne indeholder alle en toiletfaldstamme af fabrikat Geberit, type Silent-PP samt en koldt og varmt vandstigstreng af Geberit Mepla. Varmt vandstigstrengen er med indvendig cirkulation (inIiner-system). I modulerne til lejlighederne til venstre og til højre, er der desuden gjort plads til varmerør vandret fra køkkenet bag væggen.

Modulerne er desuden forberedt til væghængt toilet inklusive afløbs- og vandforsyning hertil. Toiletkummen leveres og monteres af entreprenøren. Fra modulet er synlige installationer ført til håndvask og hvor Modulett-løsningen desuden forsyner tilstødende køkken med brugsvand og afløb i lejligheder til venstre og højre. Modulerne er leveret med afspærringshaner af rødgodsmateriale og pasrør for eftermontering af vandmålere. Modulett leverer brandtape om toiletfaldstammerne i etageadskillelserne og Karfa-bøsninger til montering omkring vandstigstrenge. Efter opsætningen af modulerne har entreprenøren færdigmonteret toiletfaldstammen og brugsvandsstigstrenge gennem etageadskillelsen med de nødvendige afløbs- og brugsvandrør leveret af Modulett.

Resultat af badeværelsesrenoveringen er et flot og funktionelt badeværelse, hvor Moduletts installationsmodul indgår som en naturlig del af renoveringen.

Fordele ved Moduletts moduler:
 • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
 • Moduler af høj kvalitet og med stærk en konstruktion og finish
 • Nemt at rengøre og vedligeholde
 • Simpel installation
 • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Projekt

Skottegården, Kastrup

Skottegårdens badeværelser skal renoveres indenfor rimelig tid. Efter mange års daglig brug skal baderum og toiletforhold renoveres for at rette op på tidens nedslidning. I dag er der mange synlige rør og rørkasser til faldstammer og ventilation. Sidst i 2018 er der derfor udført totalrenovering af 2 prøvelejligheder, hvor K100 modulet er indbygget bag væggens fliser. Modulet er med en låge i fronten inspektionsvenlig.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett enten med en hvidlakeret aluminiumsoverflade eller indbygget i væg med fliser. Modulerne forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:
 • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
 • Moduler af høj kvalitet og med stærk en konstruktion og finish
 • Nemt at rengøre og vedligeholde
 • Simpel installation
 • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode
Projekt

Kobber-/Kiselvej, Herlev

Badeværelserne i 251 lejligheder hos AKB afd. 4501 på Kobber- og Kiselvej har været igennem en renovering af installationerne i 2018 og i starten af 2019. De mange synlige rør, toilet- og badeforhold er renoveret og installationerne og skabe er fornyet. Alle de få m² er derfor udnyttet godt. Der er hovedsageligt benyttet hjørnemodul 300 og nogle få fritstillede modul 100 i midtfor-lejlighederne.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett enten med en hvidlakeret aluminiumsoverflade eller indbygget i væg med fliser. Modulerne forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:
 • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
 • Moduler af høj kvalitet og med stærk finish
 • Nemt at rengøre og vedligeholde
 • Simpel installation
 • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
Projekt

Baderumsrenovering på Belvederehjørnet, Helsingør afd. 22

Ejendomme skal med tiden renoveres. Det gælder især også badeværelserne med deres installationer og måske gulve og vægge. Belvederehjørnet har fået totalrenoveret baderummene i 2018 og man har valgt at bygge vores modul 600 ind i den nye vægkonstruktion. 36 lejligheder og erhvervslejemål i Helsingør afd. 22 renoveres og 34 får nye tilpassede moduler.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett enten med en hvidlakeret aluminiumsoverflade eller indbygget i væg med fliser. Modulerne forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:
 • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
 • Moduler af høj kvalitet og med stærk en konstruktion og finish
 • Nemt at rengøre og vedligeholde
 • Simpel installation
 • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode
Projekt

Baderumsrenovering i Lufthavnsparken, Kastrup

Ældre ejendommes badeværelsers visuelle og økonomiske værdi øges med et præfabrikeret modul til de ny toilet- og baderumsinstallationer. 506 lejligheder i Lufthavnsparken i Kastrup renoveres og 282 får nye tilpassede modul 300 installeret.

Badeværelset er et af de rum i hjemmet, der udsættes for mest slid, og særligt ældre etageejendomme lider af, at synlige rør og VVS-inventar kraftigt påvirker det visuelle indtryk. Og når det påvirker det visuelle indtryk, påvirker det også værdien af lejligheden.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett. Det forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:
 • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
 • Moduler af høj kvalitet og med stærk finish
 • Nemt at rengøre og vedligeholde
 • Simpel installation
 • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode
Træk den røde linje i billedet fra højre mod venstre og se forvandlingen.
 
 
 
 
 
1
1

Besøg vores showroom

Vi udarbejder uden omkostninger et designforslag i 3D med bestyrelse og rådgiver, så alle har et fuldt overblik over badeværelsesrenoveringen med en Modulett løsning.

Ring og aftal et besøg på +45 4040 1605 eller skriv en mail på info@modulett.dk.

Kontakt os