GDPR

Her kan du læse om vores gdpr. Har du spørgsmål skal du endelig kontakte os.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Modulett A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Modulett A/S
Kristinehøj 14, 1. sal
2770 Kastrup
CVR.nr. 36 07 59 37
E-mail: info@modulett.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At muliggøre indgåelse og udførelse af aftaler om køb og salg af vvs-moduler til indbygning.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • At behandling af dine personoplysninger er nødvendige for at kunne indgå og opfylde vores aftaler,
  • At behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne sikre dokumentation for indholdet af udførte aftaler og dette ikke overstiger andre hensyn og
  • At behandling af dine personoplysninger er nødvendige for opfyldelse af retlige forpligtelser, jf. blandt andet bogføringsloven.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om forretningsforbindelser i form af kunder, leverandører og samarbejdspartnere, og om personer ansat hos kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Kontaktdata, dvs. dit navn, e-mail, arbejdsadresse samt telefonnummer.
  • Købshistorik, dvs. kopier af tidligere indgåede aftaler.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre, men alene i det omfang det følger af lovgivningen.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne om dig er indhentet fra dig.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år fra vores aftale er opfyldt.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen ret til at få indsigt i de data, vi behandler om dig, ligesom du har ret til berigtigelse fejlagtige oplysninger om dig og i vise tilfælde helt at få slettet oplysninger. Du har også ret til at få sendt persondata til dig på en samlet og enkel måde.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk og på vores hjemmeside www.modulett.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.