Præfab moduler - Effektiv og billig løsning hos Modulett

Modulett, specialister i etablering af ny faldstamme, vandinstallation m.v. i præfab moduler

Nogle af vores referencer

Præfab moduler - den bedste løsning

Vores mission er, at levere den bedst mulige løsning ved etablering af ny faldstamme, vandinstallation m.v. i etagebyggeri med fleksibelt og specialfremstillede præfab moduler, i bedste kvalitet og til den mest konkurrencedygtige pris. Vi fokuserer ikke blot på prisen på eget produkt, men på den samlede pris kunden skal betale for renoveringen, er den laveste.

Hvilke renoveringsopgaver i badeværelset indgår Modulett normalt i, og til hvilken pris?

Mange ældre beboelsesejendomme har gamle og nedslidte badeværelser, og det er særligt vandinstallationerne og faldstammerne i etagebyggeriet, der giver beboerne problemer i form af utætheder, utilstrækkelig vandcirkulation m.v. Modulett kan levere løsningen, med etablering af ny faldstamme, vandinstallation mv. i præfab moduler uanset om der ønskes en delvis- eller totalrenovering af ejendommens badeværelser.

Delvis renovering

I denne type renovering er kundens behov alene udskiftning af faldstammer samt vandinstallationer. I en traditionel renovering, en såkaldt 1 til 1 løsning, vil faldstammer samt vandinstallationer blive udskiftet med nye enheder, herunder målere og nyt toilet. Det vil sige, at der ikke er tale om en forbedring, men alene en udskiftning af faldstammer som resulterer i uændret form og funktion. Modulett kan i langt de fleste tilfælde levere en løsning ved delvis renovering som prismæssigt kan matche ovennævnte traditionelle 1 til 1 løsning, men hvor kunden uden merudgifter får en række fordele.

Total renovering

I denne type renovering er kundens behov en total badeværelsesrenovering, hvor badeværelset rives ned til fundamentet og genopbygges med alt i nye enheder. I den del af badeværelset, hvor faldstamme og vandinstallationer samles vil en traditionel opbygning være, at man enten fræser rør ind i væggen eller, at man murer en rørskjuler op om faldstamme og vandrørene.

Modulett kan levere en løsning ved total renovering som prismæssigt vil ligge under den traditionelle løsning med indfræsning af rør eller opbygning af murstensvæg, men hvor kunden uden merudgifter får en række fordele.

Fordele ved Moduletts løsning ved etablering af ny faldstamme og vandinstallation i præfab moduler

Indretning

Moduletts vådrumsmoduler (en præfabrikeret installationsskakt) bliver specialfremstillet til den konkrete renovering med fokus på optimal pladsudnyttelse på badeværelset. Faldstamme, cisterne, vand- og fordelingsrør samt målere leveres delvist monteret i modulet. Modulerne leveres i standard hvid eller i ønskede farver, eller leveres med vådrumsplader som derefter kan flisemures, så modulet falder fuldstændig ind i det udtryk badeværelset skal have. Der placeres et væghængt toilet på modulet, og via en åbningslem i modulet er der adgang til at aflæse målere eller komme til cisternen.

Rengøring og komfort

Da faldstamme og alle rør er placeret inde i modulet vil rengøring i og omkring toilettet være lettere. Faldstammen, der er placeret inde i modulet er ekstra lydisoleret, så lyde fra naboer er væsentligt reduceret.

Sikkerhed

Da alle rør, og målere ligger inde i modulet kan skader i forbindelse uhensigtsmæssig brug undgås. I bunden af modulet findes en integreret støbeform, der fyldes op med beton med hældning mod rummet. Eventuelle fremtidige lækager vil medføre, at vand løber ud på badeværelsesgulvet til nærmeste afløb, hvorfor skader på etagedækket undgås.

Drift og vedligeholdelse

Alle moduler er med indbygget åbningslem, så beboeren kan aflæse målere, og ejendomskontoret kan komme til cisterne i tilfælde reparationsopgaver. Netop fordi der er nem adgang for ejendomskontoret til cisternen, kan udgifter til fremtidige reparationer, reduceres, da omkostningstunge vvs-udkald kan begrænses. Driftsomkostninger kan yderligere begrænses da cisterne og WC-skål er adskilt, hvis kun den ene af de to enheder har behov for udskiftning.

Læs også om vådrumssikring her.

Miljø og klima

Moduletts moduler er fremstillet i 100% genanvendelige materialer, hvilket bidrager til den miljø- og klimaindsats alle skal have fokus på.

Renoveringsperiode

Da Moduletts vådrumsmoduler leveres fra fabrikken, klar til montering, spares der tid, hvilket bidrager til at kunden hurtigere kan tage sit renoverede badeværelse i brug.

Bedste pris, hvordan?

Moduletts vådrumsmoduler bliver produceret i Sverige af det anerkendte firma Teknova, der er specialiseret i aluminiumskonstruktioner. Faldstamme, samt alle rør, samlinger, bøsninger og cisterne leveres i bedste kvalitet kendt og benyttet i Danmark. I Sverige er løn- og materialeomkostninger lavere end i Danmark, og da Teknova har en stor produktion på det svenske marked er priserne i forvejen meget konkurrencedygtige.

Modulett har stor fokus på egne omkostninger som leverandør, og samlet set bidrager det til, at vi kan give den bedste pris ved etablering af ny faldstamme, vandinstallation m.v. med præfab moduler som alternativ til traditionelle løsninger.

PRÆFABRIKERET

Fleksible og specialfremstillede vådrumsmoduler.

PLADSOPTIMERING

Mere plads med en bedre og pænere indretning af badeværelset.

DIT NYE BADEVÆRELSE

Langt mere funktionelt, rengørings-
og vedligeholdelsesvenligt.

SAMARBEJDE

God kommunikation og samarbejde fra start til slut.

Kontakt

Vi vil helst demonstrere vådrumsmodulerne for dig.

Aftal et møde, hvor du/I kan komme ind og se vores showroom.

Modulett A/S
Kirstinehøj 14, 1. sal
2770 Kastrup

Åben alle hverdage
kl. 8 – 16 (samt efter aftale)