Jule og nytårshilsen

2020 har været et ekstraordinært og specielt år. Corona har begrænset bygherrernes muligheder for at træffe beslutninger på afdelingsmøder og generalforsamlinger, men på trods heraf er det lykkes for flere foreninger at vedtage badeværelsesrenoveringer med en Modulett løsning. Det er også, på trods af Corona, lykkes at fortsætte, opstarte, og gennemføre renoveringsarbejderne i tæt samarbejde mellem beboere, administrationer, rådgivere, entreprenører og Modulett. Det er positivt og berigende at opleve, at alle gør sit til at komme bedst muligt gennem pandemien.

Flere rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører, administratorer og bygherreadministratorer har i årets løb fået kendskab til Moduletts løsninger, og mange i sammenhæng til de almene helhedsplaner. Moduletts modul 600, der er målrettet totalrenoveringer af badeværelser som et specialtilpasset præfabrikeret ”ophængningssystem” er nu medtaget i en række udbudsbeskrivelser. Men også et andet af Moduletts moduler får nu mere fokus end tidligere. Mange foreninger har kun behov for udskiftning af vandrørene og i dette tilfælde er Modulett modul 400 en funktionel og æstetisk løsning.

I løbet af året har Modulett i samarbejde med Ingeniørens Tech udarbejdet et webinar om Moduletts produktportefølje og samarbejdsrelationer. Webinaret, der ligger i Ingeniørens Tech arkiv og på Moduletts hjemmeside erstatter ikke, men supplerer fuldt ud et besøg hos Modulett. Et samarbejde med kommunikationsbureauet OXY har resulteret i 2 pressemeddelelser om fordelene ved Moduletts præfabrikerede og bæredygtige produktløsninger. For at sikre bedst mulig oplysning om langsigtet drift af Moduletts moduler og ikke mindst servicering af den indbyggede Geberit cisterne, har Modulett i samarbejde med Geberit udarbejdet en kort spillefilm om åbning af modulet og servicering af cisternen. Tidligere kunder vil modtage filmen og kommende kunder vil finde information om servicering m.v. via QR koder i modulerne.

Året har også budt på en endnu tættere samarbejde med ”Min Boligforening”, der leverer viden, inspiration og netværk til bestyrelserne i andels- og ejerboligforeninger. Et samarbejde vi ser frem til styrkes yderligere de kommende år.

Vi har store forventninger til 2021. Vi ser som alle andre frem til igen at kunne arbejde mere normalt, og møde vores kommende kunder og samarbejdspartnere under bedre og mere inspirerende forhold.

Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og godt nytår!