Category

Nyheder

Modulett har udviklet nyt pladsoptimerende vådrumsmodul – Modul M300

By Nyheder

Etageboligbyggeriet opført i 1930’erne, 40’erne og 50’erne er kendetegnet ved funktionalitet, men også trange rumforhold i bad og køkken. Karakteristisk for badeværelserne er en størrelse på 2-3 m², hvilket gør at hver eneste centimeter har betydning i forhold til badeværelsets indretning og funktion.

De almindeligt benyttede Modulett moduler, det ligestillede Modul 100, og det hjørnestillede Modul 300, kan sagtens finde indpas – også i de helt små badeværelser. Men, for at give boligforeninger med meget små badeværelser endnu bedre indretnings- og funktionsmuligheder i forbindelse med udskiftning af foreningernes vandinstallationer og faldstammer, har Modulett videreudviklet det eksisterende Modulett hjørnemodul 300 så det kan fungere som både hjørnemodul og ligestillet modul, samtidig med det nu er det markant mindste Modulett modul målt i m³.

Modul M300’s særlige fortrin

I meget små badeværelser, hvor boligforeningen allerede har, eller ønsker at have, faldstamme og toilet placeret i et af badeværelsernes hjørner, gør den optimerede modulbredde på M300 det muligt at hjørneplacere vandinstallationer og faldstamme med et væghjørne helt ned til 20-25 cm. M300 kan også placeres mere centralt i badeværelset, og det kan tillige fungere som afskærmning til brusezone. Modul M300 har ligesom sit søstermodul 300 afsætningsplade i marmor. Modulhøjden over cisternen er øget med 10 cm i forhold til Modulett 300 modulet, så der er fri adgang til vandmålere lige under marmorpladen.

M300 indeholder de samme funktioner som de øvrige Modulett moduler med geberit cisterne, geberit Silent PRO faldstamme (Ø110mm), brugsvand (Ø40mm inliner system) geberit mepla, afspærringsventiler i rødgods, vådrumssikring m.v.

M300 er ligesom sine søstermodeller skabt med øje for meget lang levetid. Modulett har i samarbejde med Geberit udarbejdet video om adgang til modulet og servicering af cisternen. Har du lyst at se den? Tryk her!

Stor interesse for Moduletts modul 600 i forbindelse med totalrenovering af badeværelser

By Nyheder

Moduletts vådrumsmoduler er baseret på en serie af standardmoduler, der specialtilpasses den konkrete renoveringssag. Eet modul skiller sig dog ud, og det er Moduletts modul 600. Modulet er karakteriseret ved at blive udformet præcis efter de ønsker bygherren har til indretningen af det totalrenoverede badeværelse. Erfaringen viser indtil videre, at 600-modulet indgår i totalrenoveringssager, hvor modulet udgør en egentlig installationsvæg, eller benævnt som et ”præfabrikeret ophængningssystem”.

Fleksibiliteten i udformningen af modulet muliggør, at badeværelset ved totalrenovering kan optimeres maksimalt i bredde, længde og dybdeforhold, og at modulet også kan rumme faciliteter som ventilation, varmestyring (i forbindelse med gulvvarme), varmerør og elkabler.

Den tekniske beskrivelse af 600-modulet kunne, på eksempelniveau, være:

Præfabrikeret ophængningssystem

Ophængningssystemet er ved færdiggørelsen beklædt med vådrumsplader og fliser eller vådrumstapet, Fibo- eller Corianplader med usynlige samlinger i farven, hvid.

Ophængningssystemet leveres som et præfabrikeret installationsstativ i ekstruderede aluminiumsprofiler med monteret indbygningscisterne til væghængt toilet, ventiler før fordelingsledninger, isolerede interne fordelingsledninger i pex-rør til HV og bad eller nogle fordelerrør. Installationerne er fuldt tilgængelige ved aftagelig frontplade under HV. Adgangen til modulet giver mulighed for betjening af afspærringsventilerne og eventuel reparation af andre monterede dele.

Den aftagelige frontplade er monteret således at den fra skakten bagved via en åbning mod gulvet agerer som lægekagemelder i hele pladens længde. Håndvask er monteret på væggen over skaktens lavere del. Ophængningssystemet er udført med støbeform mod gulvet, der skaber afgrænsning ved betonudstøbning af bunden. Installationsvæggen er delt i 2, således vægten pr. del er under 25 kg. Skakten er leveret med pungvandlås i krom og afspærringsventil med greb og fuldt klar til tilslutning til afløb indstøbt i gulv og tilslutning til brugsvand samt vådrumsplader, kompositplader mm.

Pressemeddelelse om bæredygtige renoveringer af badeværelser

By Nyheder

PRESSEMEDDELELSE
I Danmark bliver det mere og mere populært at få præfabrikeret de installationer, som skal få badeværelset i hjemmet til at fungere. Modulett leverer vådrumsmoduler direkte til byggepladsen, som kan monteres med det samme, og virksomheden oplever lige nu stigende efterspørgsel efter tidsbesparende renoveringer.

Betyder det noget, hvordan man udskifter faldstammer og vandinstallationer, når man renoverer badeværelser i etageejendomme? Ja, det gør. Det mærker især Modulett, der producerer vådrumsmoduler i 100% genanvendeligt aluminium og som lige nu oplever mærkbar øget interesse. Deres løsninger sparer tid, og bidrager til en mere bæredygtig renovering. Det appellerer både til bygherrerne, rådgiverne og entreprenørerne, fortæller forretningsrådgiver hos Modulett, Anders Hørlück:

Der er ingen tvivl om, at danskerne køber mere ind i bæredygtighed nu. Det gælder også, hvad angår renovering af boliger. Flere vil være med til at tænke på fremtiden, og det kan vi mærke. Vi oplever en stor efterspørgsel på bæredygtige løsninger, der samtidig sparer tid, når der installeres”, siger Anders Hørlück.

Moduletts løsninger bliver tilpasset det konkrete renoveringsprojekt og det gælder uanset, om det er en delvis renovering eller en totalrenovering af badeværelserne. Det gør en forskel, ifølge Anders Hørlück. ”Vi leverer modulerne til byggepladsen, montageklart fra fabrik med interne rør, plads til vandmålere, samt cisterne forberedt til hængetoilet og klar til stige rør og faldstamme. Det giver en mere effektiv proces, og er en god forretning for kunderne, fordi processen er nem for dem og det er også økonomisk fordelagtigt“, fortæller han.

Mod grønnere løsninger

I maj indgik Folketinget boligaftalen, der frigav 453 projekter til i alt 18,4 milliarder kroner fra Landsbyggefondens venteliste. Det har sat skub i efterspørgslen på innovative og bæredygtige løsninger til renovering af almene boliger. Klima-, energi, og forsyningsminister Dan Jørgensen udtalte i forbindelse med aftalen, at han ser den massive boligaftale som et skridt på vejen til et strukturelt skifte i tilgangen til renoveringer af almennyttige boliger. Aftalen sikrer, at man kan få afprøvet fremtidens bæredygtige løsninger, der kan få stor betydning for den grønne omstilling på længere sigt.

Bygherrerådgiver Flemming Eibye har brugt Moduletts præfabrikerede moduler i flere af sine byggerier. Da alle gamle installationer skulle udskiftes i den gamle Københavner-ejendom, Kooperationens Hus på Vesterbro, valgte Flemming Eibye Modulett som leverandør: ”Vi bliver alle sammen mødt med krav om, at vi skal tænke på bæredygtighed. Så det er vigtigt, at vi opfylder de krav og kvaliteter, der er påkrævet og som sikrer, at vi lever op til det kvalitetsmæssige niveau. Det gør Modulett”, siger Flemming Eibye.

Stort renoveringsbehov

Almene boliger udgør omkring 20% af den samlede boligmasse i Danmark, og der findes et stort behov for renoveringer af de boliger, som er opført i perioden fra begyndelsen af 1940’erne til slutningen af 1970’erne. I denne periode er ca. 280.000 boliger i alt opført, og derfor indeholder behovet for renoveringer et stort potentiale for energibesparelser.

Reducerer tidsforbruget på ejendommen

Hos Modulett viser erfaringen, at brugen af præfabrikerede moduler fjerner mange af de genér, som ellers typisk er forbundet med VVS-installationer. Dertil kommer, at Modulett leverer omkostningsfri sparring og dialog, optegning i 3D visualisering og bidrag til prøvebadeværelse uanset om sagen tilfalder Modulett. Det betyder i praksis, at kunderne sparer på både tid og støj. Det gælder for rådgiveren i selve projekteringen og for bygherren i det konkrete tidsforbrug på stedet. Flemming Eibye, ejer af Eibye Rådgivning, er enig. Han vurderer, at han reducerer tidsforbruget på ejendommen med i hvert fald 20-25% ved brugen af Moduletts produkter:

Når du laver en traditionel løsning, så bruger du tid på at pille det fra hinanden, bygge det hele op og samle det. Det er normalt meget tidskrævende at måle op, skære rør til og samle rør. Med Moduletts system er det tilskåret og tilpasset til hver etage. Du monterer det, og så skal du bare samle rørene, før tingene er klar til drift. Det optimerer processen markant“, siger Flemming Eibye.

Det første projekt, men ikke det sidste

Jesper Hågensen er beregner hos Finn L. & Davidsen, og han har også gjort sig gode erfaringer med præfabrikerede moduler i forbindelse med renoveringen af Lufthavnsparken i Kastrup.

Modulett-løsningen er lavet i høj kvalitet, og kassetten kan leveres efter mål og tilpasses ethvert renoveringsprojekt” siger Jesper Hågensen, som også fortæller, at han vil fortsætte med at arbejde med Moduletts produkter. ”Lufthavnsparken var det første projekt, men bestemt ikke det sidste. Vores montører er meget positivt stemt overfor arbejdet med Modulett og resultatet er flotte nye badeværelser med skjulte installationer, der er beskyttet mod vand fra bad”, siger Jesper Hågensen.

Pressemeddelelsen er udført af kommunikationsbureaut OXYMORON

God sommer!

By Nyheder

Modulett vil gerne sige tak til alle samarbejdspartnere, i såvel igangværende som kommende projekter. Det har været en svær tid, men med den gradvise genåbning af Danmark, har vi håbefulde forventninger til de mange hvilende projekter vi er involveret i, kan komme i gang på den anden side af sommerferien. Vi glæder os i hvert fald!

Modulett holder lukket i ugerne 27 – 31 og er tilbage mandag den 3. august. Vi kan i sommerferien nås på telefon eller mail, se mere under kontakt.

CORONAVIRUS

By Nyheder
KÆRE KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Med regeringens udmelding lørdag den 14. marts 2020 om indgreb i forhold til COVID-19, vil Modulett  gøre alt hvad der skal til for at bidrage til at opretholde så normalt et samarbejde med vores kunder som muligt.

Situationen er lige nu som følger:

  • Vi har i overensstemmelse med regeringens nuværende udmelding bedt vores medarbejdere om at arbejde hjemmefra, så vidt det er muligt.
  • Vi opretholder en minimumsbemanding på vores kontor på Kirstinehøj og på byggepladserne.
  • Vi har besluttet at begrænse antallet af møder og personlig kontakt mest muligt. Det betyder telefonmøder og e-mail korrespondance frem for fysiske møder i størst muligt omfang, og selvfølgelig ingen håndtryk.
  • Vi har ingen meldinger fra vores svenske producent/Teknova om problemer med produktionen! Vareleverancer mellem grænserne for industriprodukter er tilladt, og derfor forventer vi også at leveringerne til byggepladserne kan ske til aftalt tid.

Såfremt denne generelle orientering giver anledning til spørgsmål, står Moduletts medarbejdere naturligvis til rådighed for uddybende svar.

 

 

En stigende interesse fra foreninger og rådgivere

By Nyheder

Modulett har gennem det seneste halve år oplevet en stigende interesse fra foreninger og rådgivere, der ønsker at foreningens vandinstallationer og faldstammer renoveres med Moduletts vådrumsmoduler. Det er særligt foreninger i etageejendomme opført i perioden fra slutningen af 1940’erne til midten af 1960’erne, der nu og i de kommende år har behov for at udskifte badeværelsesinstallationerne, og det behov kan mærkes.

FORBEDRING AF FUNKTIONALITET, KVALITET, DRIFT OG RENGØRINGSVENLIGHED

Den typiske udfordring for foreningerne er, at der opstår utætheder på faldstammerne og stigstrengene, og udgifter til vedligeholdelse og udbedring af skader er tilsvarende stigende. Særligt foreningernes bestyrelser ønsker, at en mindre renovering også indebærer en forbedring af både funktionalitet, kvalitet, drift og rengøringsvenlighed uden at omkostninger til renoveringen er højere end en traditionel renovering, hvor vandinstallationer og faldstammer udskiftes og placeres synligt samme sted som inden renoveringen.

OPTIMERING AF PLADSFORHOLDENE

Det klassiske badeværelse fra midten af forrige århundrede er kun 2-3 m², smalt og aflangt, og såvel faldstamme som vandinstallationer er typisk placeret så det tager ekstra plads, og ofte også på en uhensigtsmæssig måde. Moduletts vådrumsmoduler kan særligt i forhold til de små badeværelser bidrage til at optimere pladsforholdene. Og da Modulett har et bredt sortiment af modulløsninger, kan foreninger med forskellige badeværelsestyper vælge lige præcis de modultyper, der passer til foreningens specifikke behov.

”NO CURE, NO PAY”

Modulett arbejder tæt sammen med foreningens bestyrelse og administrator samt foreningens rådgiver. Modulett arbejder ud fra en ”no cure, no pay” filosofi. Det er derfor også udgiftsfrit for såvel foreningen som rådgiver at inddrage Modulett i opmåling, optegning af løsninger i 3D, møder, og efterfølgende sparring med rådgiver om den endelige løsning.

Modulett A/S deltager i VVS´19 i Odense Congress Center 8-10 maj

By Nyheder

Vi ser frem til at fremvise vores unikke og fremtidssikrede produkter i form af specialfremstillede vådrumsmoduler til indbygning for de udskiftede faldstammer for afløb samt stigstrenge til brugsvand. Vådrumsmodulerne har meget kort monteringstid, er æstetisk udformede og særdeles rengøringsvenlige.

Vores mission er, at levere den bedst mulige løsning ved renovering af faldstammer og stigstrenge i etageboligbyggeri med nøglefærdige og fleksibelt tilpassede løsninger i den bedste kvalitet og til laveste pris. Vi fokuserer ikke blot på kvalitet og pris på egne produkter, men på at det samlede forløb inklusiv rådgivning og montering, er bedst og billigst.

Vi sætter kunden i centrum med dialog og fremvisninger, opfølgning under byggeprocessen og inden ibrugtagning.

Modulett leverer isocertifiserede produkter og vi har fokus på, at der bliver arbejdet med bedste miljøteknologi med hensyn til fremstilling, genanvendelighed, sortering og bortskaffelse.

Modulett er på stand B-2546, og vi ser frem til at få en god samtale om vores løsninger.

Niels Jensen/ejer.

 

Ny hjemmeside

By Nyheder

Vi har fået ny hjemmeside, som vi synes langt bedre viser, hvem vi er, hvad vi laver, og hvad vi kan tilbyde. Som I vil kunne se, er det høj prioritet for os at vise flere referenceprojekt og gøre det med flere billeder. Yderligere har vi sikret os, at alt dette kan tilgås nemt og overskueligt fra mobile enheder og tablets.

Vi håber, at I – som os – er glade for den nye side. Velkommen til!

For flere nyheder og billeder, følg os gerne i de sociale medier.

Facebook: Modulett A/S

Instagram: modulettdk

Kontakt