Vi holder sommerlukket!

De positive takter i forbindelse med genåbningen af samfundet er i første halvår af 2022 blevet mødt af helt andre udfordringer. Flaskehalsproblemer, accelererende inflation og ikke mindst krigen i Ukraine har nærmest vendt op og ned på alt, ikke mindst indenfor byggeriet. Hvor Corona satte en effektiv stopper for at gennemføre beslutninger på generalforsamlinger og delvist også at komme i gang med vedtagne renoveringsopgaver er det nye normale, at mange projekter ikke kan sættes i gang lige nu primært på grund af massive prisstigninger på materialer samt mangel på arbejdskraft.

Vi og vores svenske producenter har ligesom mange andre i 2022 oplevet udfordringer med fremskaffelse af materialer, priser på materialer, sygdom og transportvanskeligheder. På trods af disse forhold er det med ihærdig indsats dog lykkes at få leverencer frem til tiden, samt holde prisen på det aftalte grundlag. Vi vil fortsat gøre vores allerbedste for at sikre forsyningssikkerhed, samt at bidrage mest muligt til at priserne på Moduletts produkter ligger at godt stykke for den generelle inflation indenfor byggematerialer.

Nye relationer, flere produktløsninger og bæredygtighed

Det er altid en god ide også bruge sin tid på at sikre mere fremdrift og nye muligheder, og det har vi gjort!

Adgangen til at finde Modulett og vores produktløsninger har aldrig været så enkel som nu. Har man som beslutningstager eller rådgiver ikke lige navnet ”Modulett” på tungen vil en enkel søgning på google på alt, hvad der omfavner faldstammer, vandinstallationer og meget mere føre til vores hjemmeside. Hjemmesiden er også blevet optimeret, så man ikke behøver at bruge meget tid, men hurtigt kan få sig et godt overblik!

En del rådgivere er blevet introduceret til Moduletts løsninger i 2022, så kendskabet udbredes og viden ligger klar til at blive brugt.

Nye produktløsninger har også set dagens lys i 2022. Således efterspørges nu også præfab løsninger på installationsskakte til køkkenfaldstammer, ventilation samt installationsskakte til varmerør (forbundet til radiatorerne) i forbindelse med udskiftning eller renovering af ejendommens varmeanlæg.

Vores igangværende arbejde med bæredygtighed ud fra en 360 graders vurdering fokuserer i resten af 2022 på udarbejdelse af det nødvendige antal EPDér, og vi ser frem til at kunne forelægge disser for vores nuværende og kommende kunder.

Og til slut. Vores skakte produceres af genanvendt aluminium, der kommer fra Norge 😊.

glædelig sommer!