Modulett er leveringsdygtig i præfabrikerede modulløsninger – også UDENFOR badeværelset

Moduletts modulløsninger er dedikeret til renovering af badeværelser i etageejendomme. Men, modulløsningen kan også benyttes ved andre typer af renoveringsopgaver! Modulett oplever for tiden en stigende efterspørgsel efter præfabrikerede (modul) installationsskaktsløsninger i forbindelse med udskiftning af varmerør, køkkenfaldstammer samt ventilationsanlæg i etageejendomme.

Principtegning af præfabrikeret installationsskakt til ventilationsrør

Udskiftning af varmerør, typisk som følge af etablering af nyt varmeanlæg, medfører behov for at skjule de gennemgående varmerør i boligens opholdsrum, ikke mindst af æstetiske og funktionelle hensyn. Som alternativ til at bygge mange installationsskakte på stedet, hvilket er en særdeles tidskrævende arbejdsopgave, leverer Modulett præfabrikerede installationsskakte med et fejlfrit og ensartet udtryk til boligens opholdsrum. Det samme gør sig gældende for installationsskaktsløsninger til køkkenfaldstamme og ventilation i ejendommen.

Moduletts præfabrikerede installationsskaktsløsninger i og uden for badeværelset nedsætter byggetiden og sikrer et fejlfrit og ensartet udtryk! Moduletts installationsskakte er produceret af genanvendt aluminium, hvilket bidrager til bæredygtighed i byggeriet.