Marts 2021

Moduletts vådrumsmodulløsning særlig fordelagtig ved udskiftning af vandinstallationer i ældreboliger

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til i forbindelse med udskiftning af vandinstallationerne i 79 badeværelser i AAB’s afdeling 70

udskiftning_i_ældrebolig

AAB afdeling 70 er bygget med brugsvandsrørene monteret i en installationsskakt inde i væggene. En løsning der umiddelbart synes funktionel, men også en løsning der giver udfordringer ved behov for reparation og udskiftning.

Da afdelingen i 2020 måtte konstatere, at der var et påtrængende behov for udskiftning af foreningens brugsvandsrør blev det besluttet at finde en løsning, hvor nedbrydning af vægge kunne undgås samtidig med, og i den forbindelse særdeles vigtigt, at beboerne grundet deres alder ikke skulle genhuses eller være uden brugsvand i renoveringsperioden.

Løsningen blev at lade de eksisterende brugsvandrør forblive i de indmurede skakte, lukke forsyningen af, og bygge et nyt brugsvandssystem op i en udvendig skaktløsning med Moduletts modul 400 vådrumsmodul.

Det præfabrikerede vådrumsmodul er optimeret i dimensionerne, så det tager mindst mulig plads i badeværelset. Den fremtidige drift og vedligeholdelse er også sikret, idet modulet let kan åbnes og brugsvandsrør serviceres.

Modulett leverer Modul 400 med hvidlakerede aluminiums frontplader i fuld længde, rørholdere til stigstrenge samt støbeform mod gulvet. Entreprenøren har i denne sag valgt selv at levere al intern rørføring i modulet.

Rådgiveropgaven varetages af Gaihede A/S og entreprisen af VVS- entreprenøren, MB VVS ApS. Projektet er påbegyndt januar 2021.