Category

Projekter

Modulett indgår tre kontrakter

By Projekter

Modulett indgår tre kontrakter med pladsoptimerende og specialtilpassede præfabrikerede installationsskakte/vådrumsmoduler

Én af hemmelighederne bag de tre nye sager med levering af i alt 770 enheder er, at Modulett har videreudviklet og specialtilpasset installationsskaktløsningerne i overensstemmelse med den konkrete  byggesags særlige udfordringer. I den ene af sagerne er der tale om renovering af badeværelserne i en af Københavns største andelsboligforeninger, hvor pladsforholdene på badeværelserne er meget begrænsende og hvor Moduletts standard hjørnemodul er blevet videreudviklet og optimeret maksimalt i bredde og dybdeforhold til gavn for indretnings- og funktionsmuligheder i samtlige af andelsboligforeningens 410 badeværelser.

3D-illustration af badeværelse til A/B Tomsgårdshuse

I de to andre sager, hvor badeværelsesrenoveringerne er en del af Helhedsplaner i almene boligafdelinger, er de specialtilpassede installationsskakte udført som præfabrikerede ophængningssystemer. Modulett har i tæt samarbejde med totalrådgiverne i de to sager bidraget til en løsning for en præfabrikeret installationsskakt, der lever op til totalrådgiverens opfattelse af den mest funktionelle og bedste arkitektoniske løsning på afdelingens nye badeværelser.

Den præfabrikerede installationsskaktsløsning leveres direkte til byggepladsen, kan let oppebæres, og for ophængningssystemerne, der leveres i 2 dele, hurtigt samles på badeværelset. Bæredygtigheden træder til fulde igennem, da den præfabrikerede løsning er økonomisk mest fordelagtig, gavner arbejdsmiljøet ved at reducere en masse arbejdsoperationer, byggetiden reduceres, og ikke mindst så giver den specialtilpassede præfabrikerede løsning de mest optimale funktions- og indretningsmuligheder på badeværelset.

Modeller af præfabrikeret ophængningssystem til Henriksgården v/DAB og Solhusene v/BO-VEST.

 

Moduletts vådrumsmodulløsning særlig fordelagtig ved udskiftning af vandinstallationer i ældreboliger

By Projekter

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til i forbindelse med udskiftning af vandinstallationerne i 79 badeværelser i AAB’s afdeling 70

AAB afdeling 70 er bygget med brugsvandsrørene monteret i en installationsskakt inde i væggene. En løsning der umiddelbart synes funktionel, men også en løsning der giver udfordringer ved behov for reparation og udskiftning.

Da afdelingen i 2020 måtte konstatere, at der var et påtrængende behov for udskiftning af foreningens brugsvandsrør blev det besluttet at finde en løsning, hvor nedbrydning af vægge kunne undgås samtidig med, og i den forbindelse særdeles vigtigt, at beboerne grundet deres alder ikke skulle genhuses eller være uden brugsvand i renoveringsperioden.

Løsningen blev at lade de eksisterende brugsvandrør forblive i de indmurede skakte, lukke forsyningen af,  og bygge et nyt brugsvandssystem op i en udvendig skaktløsning med Moduletts modul 400 vådrumsmodul.

Det præfabrikerede vådrumsmodul er optimeret i dimensionerne, så det tager mindst mulig plads i badeværelset. Den fremtidige drift og vedligeholdelse er også sikret, idet modulet let kan åbnes og brugsvandsrør serviceres.

Modulett leverer Modul 400 med hvidlakerede aluminiums frontplader i fuld længde, rørholdere til stigstrenge samt støbeform mod gulvet. Entreprenøren har i denne sag valgt selv at levere al intern rørføring i modulet.

Rådgiveropgaven varetages af Gaihede A/S og entreprisen af VVS- entreprenøren, MB VVS ApS. Projektet er påbegyndt januar 2021.

Moduletts mindste modul valgt til i forbindelse med udskiftning af vandinstallationer i E/F Grøndalsparkvejens Haveby III

By Projekter
Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til i forbindelse med udskiftning af vandinstallationerne i 134 badeværelser i E/F Grøndalsparkvejens Haveby III i Vanløse

E/F Grøndalsparkvejens Haveby III har et påtrængende behov for udskiftning af foreningens vandinstallationer. Foreningen har sammen med bygherrerådgiveren ønsket en løsning, hvor de udskiftede vandinstallationer ikke skulle stå synligt med teknisk isolering, afspærringsventiler, vandmålere m.v. Moduletts mindste modul, modul 400, imødekommer præcis bygherrens behov ved at udmærke sig ved at indeholde et lukket modul med inspektionslem og tryklås indeholdende alle nødvendige enheder jævnfør nedenstående:

 • Modul 400 inkl. inspektionslem med tryklåse
 • Rørholdere til stigstrenge
 • Støbeform i bund af modul
 • Flydende gummimembran
 • Fermacell vådrumsplade, 15mm
 • Konsol og passtykke for vandmåler i rødgods
 • Afspærringsventiler i rødgods inden konsol til vandmåler samt kontraventil
 • Stigstrenge Viega Raxofix inkl. Eurobatex isolering
 • Tee stykke til BK  (afs. til HV og videre til bruser) 
 • Tee stykke til BV  (afs. til HV og videre til bruser)
 • Karfabøsninger til vandrør i etageadskillelse

Ved at vælge modulløsningen reduceres udførelsestiden og der opnås mere funktionalitet og ro på badeværelset. Modulet leveres med vådrumsplader, der efter andelsbolighavernes individuelle ønsker og behov bliver flisemuret eller beklædes med vådrumstapet, der herefter males.

Rådgiveropgaven varetages af Kuben Management A/S og entreprisen af VVS- entreprenøren, Christoffersen og Knudsen. Projektet påbegyndes medio september 2020.

Pladsoptimering, driftssikkerhed og økonomi er valgt til i forbindelse med udskiftning af faldstammer og stigstrenge for Lufthavnsparkens afd. Siirbo

By Projekter
Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af 101 badeværelser i afdeling Siirbo

Afdeling Siirbo har over en længere periode gjort sig klar til at få gennemført renovering af afdelingens faldstammer og vandinstallationer, og der har fra bygherre og rådgiver været fokus på, at give afdelingen og beboerne den bedst mulige løsning, ikke mindst med hensyn til pladsoptimering, brugervenlighed og langsigtet drift.

Hovedparten af badeværelserne indrettes med Moduletts hjørnemodul (modul 300) , hvilket er det af Moduletts modulløsninger der bidrager mest til pladsoptimering på særligt små badeværelser. Brugs- og rengøringsvenlighed forbedres også, ikke mindst fordi det eksisterende trange område mellem badeværelsesvæg og toilet indkapsles af modulet. Renoveringen indebærer, at eksisterende faldstammeløsning, hvor stammerne løber på kryds & tværs i vægkonstruktionen mellem etagedækkene, erstattes med en vertikal løsning i modulerne. Hermed øges tilgængeligheden og langsigtede driftsudfordringer betragteligt, da der let adgang til alle faldstammer for besigtigelse, reparation eller udskiftning.

Badeværelsesrenoveringen afsluttes med et nedsænket loft med vådrumsegnede plader, der hurtigt kan åbnes op ved behov for adgang til loftet. Det nedsænkede loft skjuler gulvafløb til faldstamme samt vandrør (se billede), og bidrager dermed til en pæn og harmonisk løsning af renoveringen. Udgiften til det nedsænkede loft modsvares i høj grad af ikke afholdte udgifter til spartling og maling af den del af loftet, hvor der har været foretaget udboringer af udskiftede afløb og vandinstallationer.

Rådgiveropgaven varetages af Wemmelund Arkitekter A/S og entreprisen af VVS- entreprenøren, Christoffersen og Knudsen og strækker sig til udgangen af 2020.

Fokus på funktionalitet, pladsoptimering og langsigtet driftsøkonomi ved renovering af små badeværelser

By Projekter
Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af badeværelserne i 3-etagers boligafdeling fra 1959

Afdeling Ulkær v/Lejerbo i Rødovre påbegynder i starten af juni 2020 udskiftning af faldstammer og vandinstallationer i afdelingens 90 badeværelser.

Det har været et ønske fra afdelingen, at få mest mulig funktionalitet, pladsoptimering og driftsøkonomi ind i projektet, og i samarbejde med bygherre og det rådgivende ingeniørfirma Gaihede, har det for afdelingen ført til en renovering med en vådrumsmodulløsning, hvor Modulett er blevet valgt som leverandør af VVS- entreprenøren, Christoffersen og Knudsen.

Ulkær, der udgøres af såkaldte modernistiske etagehuse, og er opført efter en industrialiseret byggeteknik, har relativt få badeværelsestyper med en klassisk indretning og en begrænset størrelse. Modulett har derfor i samarbejde med bygherre og rådgiver arbejdet på at finde præcis den løsning, der optimerer pladsen i badeværelset og giver mest mulig funktionalitet.

Med Moduletts hjørnemodul frigives ekstra plads, der giver mere rummelighed på badeværelset. Hjørnemodulet giver endvidere afsætningsplads på toppen af cisternen på den med modulet medfølgende marmorplade. Adgang til servicering af cisternen er ud fra en driftsbetragtning meget enkel. Adgangen kan ske ved at tage den velcro fastgjorte marmorplade af, eller, hvis der ønskes fuld tilgang til bunden af cisternen, rør, afløb og faldstamme, at knappe den pulverlakerede aluminiumskappe af. Enkelt, og driftssikkert!

Kvalitet, funktionalitet og økonomi

By Projekter

Kvalitet, funktionalitet og økonomi er valgt til i forbindelse med udskiftning af faldstammer og stigstrenge for FSB’s afdeling Bispeparken

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af 825 badeværelser i afdeling Bispeparken.

Afdeling Bispeparken har over en længere periode gjort sig klar til at få gennemført renovering af afdelingens faldstammer og vandinstallationer, og der har fra bygherre og rådgiver været stort fokus på, at give afdelingen og beboerne den bedst mulige løsning indenfor det muliges rammer.

Der har været arbejdet med 2 løsningsmuligheder. Den ene løsning, en klassisk 1 til 1 renovering, hvor eksisterende faldstammer og stigstrenge blot blev udskiftet med nye enheder, – det vil sige uden ændringer af form og funktion, og så den anden løsning, hvor faldstammer, stigstrenge og målere indgår i en modulløsning med tilhørende væghængt toilet.

For bedst at kunne vurdere løsningsmulighederne blev i sommeren 2019 etableret prøvebadeværelser i 2 af afdelingens lejligheder. Det ene prøvebadeværelse udført med en klassisk 1 til 1 løsning, og det andet prøvebadeværelse med en vådrumsmodulløsning.

Klassik 1 til 1 løsning efter renovering

Modulløsning efter renovering

Begge løsninger indgik herefter i udbuddet af badeværelsesrenoveringen. Licitationen resulterede i et tilvalg af en løsning, hvor der for beboere og afdeling er lagt vægt på kvalitet, funktionalitet og god langsigtet driftsøkonomi. Altså en modulløsning, som Modulett kan tilbyde!

Modulett har efterfølgende indgået kontrakt med den vindende entreprenør, Finn L. & Davidsen. Modulett ser i den forbindelse frem til samarbejdet med entreprenøren, der har et godt kendskab til vådrumsmodulløsningen. Dette vil forventeligt bidrage til en sikker og hurtig montering, og ikke mindst flot finish ved aflevering. Alt sammen til gunst for nuværende og kommende beboere samt boligafdelingens drift.

Modulett er stolt over at kunne levere modulløsningen til en af Københavns arkitektoniske perler

Modulett er optaget af, at alle projekter med vores vådrumsmoduler bidrager til en hurtig, sikker og effektiv byggeproces, og ikke mindst at alt finish omkring modulernes montering er perfekt. Og, vi er i denne sag ekstra stolte over at være valgt til i en renovering af et så ikonisk boligbyggeri, som Bispeparken nu en gang er.

Renoveringsarbejdet påbegynder, dog med skyldig hensyntagen til corona, i juni 2020 og vil løbe de næste 1½-2 år.

Forskellige badeværelsestyper? Intet problem!

By Projekter

Mange forskellige badeværelsestyper med specialtilpassede vådrumsmoduler er en spændende udfordring, men intet problem!

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af badeværelserne i 3-etagers boligafdeling fra 1943.

Afdeling Lollikhuse/Samvirkende Boligselskaber v/KAB i Brønshøj påbegynder i marts 2020 udskiftning af faldstammer og vandinstallationer i afdelingens 159 badeværelser.

Det har været et ønske fra afdelingen, at få bedst mulig brugervenlighed og driftsøkonomi ind i projektet, og i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Teytaud, har det for afdelingen ført til en renovering med en vådrumsmodulløsning, hvor Modulett er blevet valgt som leverandør af VVS- entreprenøren, Christoffersen og Knudsen.

Lollikhuse har en række forskellige badeværelsestyper, og 2. sals badeværelserne er alle med skråvægge. Dette medfører, at Modulett leverer flere forskellige typer af vådrumsmoduler og ikke mindst leverer en særlig specialtilpasset løsning til 2. salsboligerne, hvor modulet præfabrikeres med tilskæring i forhold til væggens hældning mod loftet.

Ekstra fordele ved den præfabrikerede løsning ved mange forskellige badeværelsestyper

De mange forskellige badeværelsestyper i Lollikhuse har stillet store krav til projekteringen, og ville også, hvis der ikke var valgt en præfabrikeret løsning, stille ekstra store krav til en individualiseret udførelse ved en almindelig 1 til 1 udskiftning af faldstammer og vandinstallationer. Men, netop fordi alle moduler præfabrikeres og er tilpasset den specifikke badeværelsestype, vil det alt andet lige gøre arbejdet nemmere for entreprenøren med en hurtig og fleksibel montering.

18 lejligheder får delvis renovering

By Projekter

18 lejligheder får delvis renoverede badeværelser med bidrag fra Moduletts vådrumsmoduler

Afdeling Bag Haver i Hillerød er netop påbegyndt delvis renovering af afdelingens 18 badeværelser.

Afdeling Bag Haver/Hillerød Boligselskab v/DAB, der er opført i 1954, tog beslutning om delvis renovering af badeværelserne grundet nedslidning af faldstammer og vandinstallationer. I badeværelsesrenoveringen er der lagt vægt på funktionalitet, brugervenlighed, god driftsøkonomi og indeklima.

Funktionaliteten øges blandt andet ved en bedre rumudnyttelse da eksisterende faldstamme, der er placeret midt i badeværelset ved siden af toilettet, og dermed optager vigtig plads, i stedet flyttes ind i Moduletts vådrumsmodul (bag nyt væghængt toilet), der tillige indeholder stigstrenge, cisterne, udtag til forbrugsenheder og vandmåler.

Brugervenlighed og god driftsøkonomi øges blandt andet ved bedre rengøringsvenlighed og komfort, og med en lem i modulet kan cisterne og målere tilses og eventuelle udbedringer af cisterne foretages af ejendomskontoret. Hvis der skulle opstå driftsproblemer i et modul i fremtiden er adgangen til at komme ind i hele modulet nem, da den pulverlakerede aluminiumskappe let kan afmonteres og sættes på igen.

Renoveringen er påbegyndt medio september og forventes afsluttet ved udgangen af 2019. Beboerne kan bebo deres bolig i renoveringsperioden som totalt udgør 2-3 uger pr. bolig, og hvor der i perioden er opsat de nødvendige toilet-og badefaciliteter umiddelbart udenfor ejendommene.

Modultype 100
Modulerne ankommer til pladsen og indeholder faldstamme, stigstrenge og cisterne samt lem, der giver adgang til cisterne og vandmåler. Modulerne er opbygget i et stativ af ekstruderet aluminium og pulverlakeret aluminiumskappe der knappes på stativet. Monteringen indebærer, at der bores huller i etageadskillelsen efter en medfølgende boreskabelon for faldstammer og vandstigstrenge, som er placeret i modulerne. Til de 18 lejligheder leverer Modulett modultype 100 tilpasset badeværelsets beliggenhed.

Klar til hurtig og fleksibel montering
Til alle moduler har Modulett leveret tegninger, der viser hvorledes modulerne er opbygget. Modulerne indeholder alle en toiletfaldstamme af fabrikat Geberit, type Silent-PP samt en koldt- og varmtvands stigstreng af Geberit Mepla. Varmtvands stigstrengen er med separat cirkulationsledning.

Modulerne er forberedt til væghængt toilet inklusive afløbs- og vandforsyning hertil. Toiletkummen leveres og monteres af entreprenøren. Modulett leverer brandtape om toiletfaldstammerne i etageadskillelserne og Karfa-bøsninger til montering omkring stigstrenge. Efter opsætningen af modulerne har entreprenøren færdigmonteret toiletfaldstammen og stigstrenge gennem etageadskillelsen med de nødvendige afløbs- og brugsvandrør leveret af Modulett. Efter afdelingens ønske er modulerne forberedt afsætning til faldstamme til køkkenafløb samt med afsætning af vand til køkken og bad.

Baderumsrenovering i Damtoften, Ringkøbing

By Projekter

Afdeling Damtoften i Ringkøbing er halvvejs i totalrenoveringen af afdelingens 158 badeværelser.

Afdeling Damtoften/Ringkøbing-Skjern Boligforening, der er opført i perioden 1969-1975, tog beslutning om totalrenovering af badeværelserne primært på grund af udtalt nedslidning af faldstammer, stigstrenge og cirkulation. I badeværelsesrenoveringen er der lagt vægt på brugervenlighed, funktionalitet, økonomi og god drift. Dette indebærer, at badekar bliver erstattet af en bruseløsning, bedre afsætning og opbevaringsplads og ikke mindst en løsning omkring toilet, faldstamme og stigstrenge, hvor Moduletts installationsmoduler indgår i 3 varianter.

Renoveringen er godt halvvejs med gennemført renovering af 14 ud af 26 opgange. Beboerne kan bebo deres bolig i renoveringsperioden som totalt udgør 4 uger, men hvor toiletfaciliteter i boligen kan tages i brug efter 3 uger. I renoveringsperioden har boligforeningen etableret toilet- og badefaciliteter i kælderen, hvorfor beboerne undgår at skulle ud af ejendommen i forbindelse med bad og toiletbesøg.

Gode og funktionelle badeværelser kan tages i brug
Inspektør i Ringkøbing-Skjern Boligforening, Jacob Fog, udtaler, at renoveringen følger tidsplanen, og at beboerne kan tage nogle gode og funktionelle badeværelser i brug. For så vidt angår Modulett løsningen oplyser Jacob Fog, at monteringen foregår hurtigt og smidigt, at finish, f.eks. i form af fugearbejde mellem modul og væg, også udføres pænt. Jacob Fog ser frem til den efterfølgende drift. Med åbningslemmen i modulet kan cisterne og målere tilses, og skulle der opstå driftsproblemer i et modul i fremtiden er adgangen til at komme ind i hele modulet nem, da den pulverlakerede aluminiumskappe let kan afmonteres og sættes på igen.

Modultype 100
Modulerne ankommer til pladsen og indeholder faldstamme, stigstrenge og cisterne samt lem, der giver adgang til cisterne, samlinger og målere. De er opbygget i et stativ af ekstruderet aluminium og pulverlakeret aluminiumskappe der knappes på stativet. Monteringen indebærer, at der bores huller i etageadskillelsen efter en medfølgende boreskabelon for faldstammer og vandstigstrenge, som er placeret i Modulett modulerne. Til de 158 lejligheder leverer Modulett modultype 100 i tre forskellige varianter.

Klar til hurtig og fleksibel montering
Til alle moduler har Modulett leveret tegninger, der viser hvorledes modulerne er opbygget. Modulerne indeholder alle en toiletfaldstamme af fabrikat Geberit, type Silent-PP samt en koldt- og varmtvands stigstreng af Geberit Mepla. Varmtvands stigstrengen er med indvendig cirkulation (inIiner-system).

Modulerne er forberedt til væghængt toilet inklusive afløbs- og vandforsyning hertil. Toiletkummen leveres og monteres af entreprenøren.  Modulett leverer brandtape om toiletfaldstammerne i etageadskillelserne og Karfa-bøsninger til montering omkring vandstigstrenge. Efter opsætningen af modulerne har entreprenøren færdigmonteret toiletfaldstammen og brugsvands stigstrenge gennem etageadskillelsen med de nødvendige afløbs- og brugsvandrør leveret af Modulett. Efter ønske er der gjort plads i modulerne til gulvvarmeregulering.

Resultat er pæne og funktionelle badeværelser, hvor Moduletts installationsmoduler indgår som en naturlig del af badeværelsesrenoveringen.

Baderumsrenovering i Skottegården, Kastrup

By Projekter

Skottegårdens badeværelser skal renoveres indenfor rimelig tid. Efter mange års daglig brug skal baderum og toiletforhold renoveres for at rette op på tidens nedslidning. I dag er der mange synlige rør og rørkasser til faldstammer og ventilation. Sidst i 2018 er der derfor udført totalrenovering af 2 prøvelejligheder, hvor K100 modulet er indbygget bag væggens fliser. Modulet er med en låge i fronten inspektionsvenlig.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett enten med en hvidlakeret aluminiumsoverflade eller indbygget i væg med fliser. Modulerne forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:

 • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
 • Moduler af høj kvalitet og med stærk en konstruktion og finish
 • Nemt at rengøre og vedligeholde
 • Simpel installation
 • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode
Kontakt