Category

Projekter

18 lejligheder får delvis renoverede badeværelser med bidrag fra Moduletts vådrumsmoduler

By | Projekter | No Comments

Afdeling Bag Haver i Hillerød er netop påbegyndt delvis renovering af afdelingens 18 badeværelser.

Afdeling Bag Haver/Hillerød Boligselskab v/DAB, der er opført i 1954, tog beslutning om delvis renovering af badeværelserne grundet nedslidning af faldstammer og vandinstallationer. I badeværelsesrenoveringen er der lagt vægt på funktionalitet, brugervenlighed, god driftsøkonomi og indeklima.

Funktionaliteten øges blandt andet ved en bedre rumudnyttelse da eksisterende faldstamme, der er placeret midt i badeværelset ved siden af toilettet, og dermed optager vigtig plads, i stedet flyttes ind i Moduletts vådrumsmodul (bag nyt væghængt toilet), der tillige indeholder stigstrenge, cisterne, udtag til forbrugsenheder og vandmåler.

Brugervenlighed og god driftsøkonomi øges blandt andet ved bedre rengøringsvenlighed og komfort, og med en lem i modulet kan cisterne og målere tilses og eventuelle udbedringer af cisterne foretages af ejendomskontoret. Hvis der skulle opstå driftsproblemer i et modul i fremtiden er adgangen til at komme ind i hele modulet nem, da den pulverlakerede aluminiumskappe let kan afmonteres og sættes på igen.

Renoveringen er påbegyndt medio september og forventes afsluttet ved udgangen af 2019. Beboerne kan bebo deres bolig i renoveringsperioden som totalt udgør 2-3 uger pr. bolig, og hvor der i perioden er opsat de nødvendige toilet-og badefaciliteter umiddelbart udenfor ejendommene.

Modultype 100
Modulerne ankommer til pladsen og indeholder faldstamme, stigstrenge og cisterne samt lem, der giver adgang til cisterne og vandmåler. Modulerne er opbygget i et stativ af ekstruderet aluminium og pulverlakeret aluminiumskappe der knappes på stativet. Monteringen indebærer, at der bores huller i etageadskillelsen efter en medfølgende boreskabelon for faldstammer og vandstigstrenge, som er placeret i modulerne. Til de 18 lejligheder leverer Modulett modultype 100 tilpasset badeværelsets beliggenhed.

Klar til hurtig og fleksibel montering
Til alle moduler har Modulett leveret tegninger, der viser hvorledes modulerne er opbygget. Modulerne indeholder alle en toiletfaldstamme af fabrikat Geberit, type Silent-PP samt en koldt- og varmtvands stigstreng af Geberit Mepla. Varmtvands stigstrengen er med separat cirkulationsledning.

Modulerne er forberedt til væghængt toilet inklusive afløbs- og vandforsyning hertil. Toiletkummen leveres og monteres af entreprenøren. Modulett leverer brandtape om toiletfaldstammerne i etageadskillelserne og Karfa-bøsninger til montering omkring stigstrenge. Efter opsætningen af modulerne har entreprenøren færdigmonteret toiletfaldstammen og stigstrenge gennem etageadskillelsen med de nødvendige afløbs- og brugsvandrør leveret af Modulett. Efter afdelingens ønske er modulerne forberedt afsætning til faldstamme til køkkenafløb samt med afsætning af vand til køkken og bad.

Baderumsrenovering i Damtoften, Ringkøbing

By | Projekter | No Comments

Afdeling Damtoften i Ringkøbing er halvvejs i totalrenoveringen af afdelingens 158 badeværelser.

Afdeling Damtoften/Ringkøbing-Skjern Boligforening, der er opført i perioden 1969-1975, tog beslutning om totalrenovering af badeværelserne primært på grund af udtalt nedslidning af faldstammer, stigstrenge og cirkulation. I badeværelsesrenoveringen er der lagt vægt på brugervenlighed, funktionalitet, økonomi og god drift. Dette indebærer, at badekar bliver erstattet af en bruseløsning, bedre afsætning og opbevaringsplads og ikke mindst en løsning omkring toilet, faldstamme og stigstrenge, hvor Moduletts installationsmoduler indgår i 3 varianter.

Renoveringen er godt halvvejs med gennemført renovering af 14 ud af 26 opgange. Beboerne kan bebo deres bolig i renoveringsperioden som totalt udgør 4 uger, men hvor toiletfaciliteter i boligen kan tages i brug efter 3 uger. I renoveringsperioden har boligforeningen etableret toilet- og badefaciliteter i kælderen, hvorfor beboerne undgår at skulle ud af ejendommen i forbindelse med bad og toiletbesøg.

Gode og funktionelle badeværelser kan tages i brug
Inspektør i Ringkøbing-Skjern Boligforening, Jacob Fog, udtaler, at renoveringen følger tidsplanen, og at beboerne kan tage nogle gode og funktionelle badeværelser i brug. For så vidt angår Modulett løsningen oplyser Jacob Fog, at monteringen foregår hurtigt og smidigt, at finish, f.eks. i form af fugearbejde mellem modul og væg, også udføres pænt. Jacob Fog ser frem til den efterfølgende drift. Med åbningslemmen i modulet kan cisterne og målere tilses, og skulle der opstå driftsproblemer i et modul i fremtiden er adgangen til at komme ind i hele modulet nem, da den pulverlakerede aluminiumskappe let kan afmonteres og sættes på igen.

Modultype 100
Modulerne ankommer til pladsen og indeholder faldstamme, stigstrenge og cisterne samt lem, der giver adgang til cisterne, samlinger og målere. De er opbygget i et stativ af ekstruderet aluminium og pulverlakeret aluminiumskappe der knappes på stativet. Monteringen indebærer, at der bores huller i etageadskillelsen efter en medfølgende boreskabelon for faldstammer og vandstigstrenge, som er placeret i Modulett modulerne. Til de 158 lejligheder leverer Modulett modultype 100 i tre forskellige varianter.

Klar til hurtig og fleksibel montering
Til alle moduler har Modulett leveret tegninger, der viser hvorledes modulerne er opbygget. Modulerne indeholder alle en toiletfaldstamme af fabrikat Geberit, type Silent-PP samt en koldt- og varmtvands stigstreng af Geberit Mepla. Varmtvands stigstrengen er med indvendig cirkulation (inIiner-system).

Modulerne er forberedt til væghængt toilet inklusive afløbs- og vandforsyning hertil. Toiletkummen leveres og monteres af entreprenøren.  Modulett leverer brandtape om toiletfaldstammerne i etageadskillelserne og Karfa-bøsninger til montering omkring vandstigstrenge. Efter opsætningen af modulerne har entreprenøren færdigmonteret toiletfaldstammen og brugsvands stigstrenge gennem etageadskillelsen med de nødvendige afløbs- og brugsvandrør leveret af Modulett. Efter ønske er der gjort plads i modulerne til gulvvarmeregulering.

Resultat er pæne og funktionelle badeværelser, hvor Moduletts installationsmoduler indgår som en naturlig del af badeværelsesrenoveringen.

Baderumsrenovering i Skottegården, Kastrup

By | Projekter | No Comments

Skottegårdens badeværelser skal renoveres indenfor rimelig tid. Efter mange års daglig brug skal baderum og toiletforhold renoveres for at rette op på tidens nedslidning. I dag er der mange synlige rør og rørkasser til faldstammer og ventilation. Sidst i 2018 er der derfor udført totalrenovering af 2 prøvelejligheder, hvor K100 modulet er indbygget bag væggens fliser. Modulet er med en låge i fronten inspektionsvenlig.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett enten med en hvidlakeret aluminiumsoverflade eller indbygget i væg med fliser. Modulerne forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:

 • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
 • Moduler af høj kvalitet og med stærk en konstruktion og finish
 • Nemt at rengøre og vedligeholde
 • Simpel installation
 • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode

Baderumsrenovering på Kobber-/Kiselvej, Herlev

By | Projekter | No Comments

Badeværelserne i 251 lejligheder hos AKB afd. 4501 på Kobber- og Kiselvej har været igennem en renovering af installationerne i 2018 og i starten af 2019. De mange synlige rør, toilet- og badeforhold er renoveret og installationerne og skabe er fornyet. Alle de få km² er derfor udnyttet godt. Der er hovedsageligt benyttet hjørnemodul 300 og nogle få fritstillede modul 100 i midtfor-lejlighederne.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett enten med en hvidlakeret aluminiumsoverflade eller indbygget i væg med fliser. Modulerne forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:

 • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom 
 • Moduler af høj kvalitet og med stærk finish 
 • Nemt at rengøre og vedligeholde 
 • Simpel installation
 • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode

Bygherrerådgiver: Dines Jørgensen & Co. A/S

VVS-entreprenør: ENCO A/S – VVS

Baderumsrenovering i Belvederehjørnet, Helsingør afd. 22

By | Projekter | No Comments

Ejendomme skal med tiden renoveres. Det gælder især også badeværelserne med deres installationer og måske gulve og vægge. Belvederehjørnet har fået totalrenoveret baderummene i 2018 og man har valgt at bygge vores modul 600 ind i den nye vægkonstruktion. 36 lejligheder og erhvervslejemål i Helsingør afd. 22 renoveres og 34 får nye tilpassede moduler.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett enten med en hvidlakeret aluminiumsoverflade eller indbygget i væg med fliser. Modulerne forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:

 • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
 • Moduler af høj kvalitet og med stærk finish
 • Nemt at rengøre og vedligeholde
 • Simpel installation
 • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode

Bygherrerådgiver: Dines Jørgensen & Co. A/S

VVS-entreprenør: Christoffersen & Knudsen A/S – Aut. VVS Installatør

Baderumsrenovering i Lufthavnsparken, Kastrup

By | Projekter | No Comments

Ældre ejendommes badeværelsers visuelle og økonomiske værdi øges med et præfabrikeret modul til de ny toilet- og baderumsinstallationer. 506 lejligheder i Lufthavnsparken i Kastrup renoveres og 282 får nye tilpassede modul 300 installeret.

Badeværelset er et af de rum i hjemmet, der udsættes for mest slid, og særligt ældre etageejendomme lider af, at synlige rør og VVS-inventar kraftigt påvirker det visuelle indtryk. Og når det påvirker det visuelle indtryk, påvirker det også værdien af lejligheden.

Når man beslutter at renovere badeværelset, kan man med fordel vælge de præfabrikerede moduler fra Modulett. Det forenkler monteringen af nye gennemgående faldstammer og vandrør i modulerne efter de gamle rør er fjernet og der kobles videre til f.eks. håndvask og bad.

Fordele ved Moduletts moduler:
 • Tilpasset løsning til den enkelte ejendom
 • Moduler af høj kvalitet og med stærk finish
 • Nemt at rengøre og vedligeholde
 • Simpel installation
 • Toilet og bad kun sat ud af drift i kortere periode

Bygeherrerådgiver: A4 arkitekter og ingenører A/S

VVS-entreprenør: Finn L. & Davidsen A/S

Vådrumsmoduler til Belvederehjørnet i Helsingør

By | Projekter

Modulett leverer smarte og fleksible moduler til 34 badeværelser i Helsingør.

Til renoveringen af badeværelserne har bygherrerådgiver Dines Jørgensen & CO, valgt at bruge vores 600-modul. Modulet er fleksibelt og her kombineret med WC og håndvask. Det bliver også leveret med vådrumsplader, der bagefter bliver beklædt med pæne fliser.

Projektet starter op i april 2018.

Vi ser frem til det færdige resultat! Følg os i de sociale medier for billeder fra projektet.

Facebook: Modulett A/S

Instagram: modulettdk

Se inspirationsbillede fra projektet. 

Præfabrikerede vådrumsmoduler til Herlev

By | Projekter

Foreningen i Kobber-/Kiselvej, Herlev står overfor en renovering af 282 badeværelser, og har valgt Moduletts vådrumsmoduler til renoveringen af faldstammer og stigstrenge.

Badeværelserne får udover nye faldstammer og stigstrenge, også nyt væghængt WC-skål, ny håndvask og brusevæg. Til renoveringen har bygherrerådgiver Dines Jørgensen & CO valgt modul 100 og 300.

Projektet er startet op og de første moduler bliver leveret i maj.

Vi ser frem til det færdige resultat! Følg os i de sociale medier for billeder fra projektet.

Facebook: Modulett A/S

Instagram: modulettdk

Se inspirationsbilleder af modul 100 og 300. 

Kontakt