Pladsoptimering, driftssikkerhed og økonomi er valgt til i forbindelse med udskiftning af faldstammer og stigstrenge for Lufthavnsparkens afd. Siirbo

Moduletts præfabrikerede løsning er valgt til delvis renovering af 101 badeværelser i afdeling Siirbo

Afdeling Siirbo har over en længere periode gjort sig klar til at få gennemført renovering af afdelingens faldstammer og vandinstallationer, og der har fra bygherre og rådgiver været fokus på, at give afdelingen og beboerne den bedst mulige løsning, ikke mindst med hensyn til pladsoptimering, brugervenlighed og langsigtet drift.

Hovedparten af badeværelserne indrettes med Moduletts hjørnemodul (modul 300) , hvilket er det af Moduletts modulløsninger der bidrager mest til pladsoptimering på særligt små badeværelser. Brugs- og rengøringsvenlighed forbedres også, ikke mindst fordi det eksisterende trange område mellem badeværelsesvæg og toilet indkapsles af modulet.

Renoveringen indebærer, at eksisterende faldstammeløsning, hvor stammerne løber på kryds & tværs i vægkonstruktionen mellem etagedækkene, erstattes med en vertikal løsning i modulerne.

Hermed øges tilgængeligheden og langsigtede driftsudfordringer betragteligt, da der let adgang til alle faldstammer for besigtigelse, reparation eller udskiftning.

Badeværelsesrenoveringen afsluttes med et nedsænket loft med vådrumsegnede plader, der hurtigt kan åbnes op ved behov for adgang til loftet. Det nedsænkede loft skjuler gulvafløb til faldstamme samt vandrør (se billede), og bidrager dermed til en pæn og harmonisk løsning af renoveringen. Udgiften til det nedsænkede loft modsvares i høj grad af ikke afholdte udgifter til spartling og maling af den del af loftet, hvor der har været foretaget udboringer af udskiftede afløb og vandinstallationer.

Rådgiveropgaven varetages af Wemmelund Arkitekter A/S og entreprisen af VVS- entreprenøren, Christoffersen og Knudsen og strækker sig til udgangen af 2020.