Category

Arrangementer

Jule og nytårshilsen

By Arrangementer
Den gradvise åbning af samfundet i 2021 gav igen bygherrerne bedre vilkår for at træffe beslutninger på afdelingsmøder og generalforsamlinger, og dermed for mange foreningernes vedkommende grønt lys til vedtagelsen af en række projekter, der var sat på pause i 2020.
 
Et af de projekter som kom i gang var badeværelsesrenoveringen af over 400 badeværelser for A/B Tomsgårdshuse. I 2020 havde Modulett god tid til sammen med det rådgivende ingeniørfirma, A4, at udforme en installationsskaktsløsning, der førte til en ny Modulettt standardmodul, som er særlig velegnet til meget små badeværelser. Men også produktløsninger med specialtilpassede installationsskakte ved totalrenoveringer af badeværelser i almene boligafdelinger kom i gang i 2021.
 
I takt med at flere rådgivende ingeniør- og arkitekt firmaer, entreprenører samt bygherrer har fået kendskab til Modulett er flere mulige renoveringssager kommet i betragtning. Særligt spændende er, og har været, det samarbejde vi oplever med rådgiverne og bygherrerne i forhold til indretningen og ikke mindst pladsoptimeringen af det renoverede badeværelse. De fleste badeværelser har begrænset plads, og Moduletts installationsskaktsløsning bidrager i langt de fleste tilfælde til at gøre det mere funktionelt! Men, også samarbejdet med de udførende entreprenører har været godt! Der er en god dialog på byggepladsen, og entreprenørerne opnår hurtigt rutine i monteringen af Moduletts installationsskakte!
 
2021 blevet også året, hvor Modulett besluttede sig for at sætte ambitiøse mål om mest mulig bæredygtighed, ikke blot vurderet på selve produktet, men også den måde Modulett agerer bæredygtigt ud fra en 360 graders vurdering. Således vil vi i 2022 arbejde målrettet med bæredygtighedshjulet med at identificere alle indsatsområder, og ikke mindst handle på de områder der sigter mod mest mulig bæredygtighed.
 
Året bød også på annonceringen af en ny (digital) brochure, der blandt andet visualiserer en række af de efterspurgte løsninger Modulett har bidraget med i forskellige badeværelsesrenoveringer. Brochuren findes på hjemmesiden!
 
 
Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og godt nytår!

Jule og nytårshilsen

By Arrangementer

2020 har været et ekstraordinært og specielt år. Corona har begrænset bygherrernes muligheder for at træffe beslutninger på afdelingsmøder og generalforsamlinger, men på trods heraf er det lykkes for flere foreninger at vedtage badeværelsesrenoveringer med en Modulett løsning. Det er også, på trods af Corona, lykkes at fortsætte, opstarte, og gennemføre renoveringsarbejderne i tæt samarbejde mellem beboere, administrationer, rådgivere, entreprenører og Modulett. Det er positivt og berigende at opleve, at alle gør sit til at komme bedst muligt gennem pandemien.

Flere rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører, administratorer og bygherreadministratorer har i årets løb fået kendskab til Moduletts løsninger, og mange i sammenhæng til de almene helhedsplaner. Moduletts modul 600, der er målrettet totalrenoveringer af badeværelser som et specialtilpasset præfabrikeret ”ophængningssystem” er nu medtaget i en række udbudsbeskrivelser. Men også et andet af Moduletts moduler får nu mere fokus end tidligere. Mange foreninger har kun behov for udskiftning af vandrørene og i dette tilfælde er Modulett modul 400 en funktionel og æstetisk løsning.

I løbet af året har Modulett i samarbejde med Ingeniørens Tech udarbejdet et webinar om Moduletts produktportefølje og samarbejdsrelationer. Webinaret, der ligger i Ingeniørens Tech arkiv og på Moduletts hjemmeside erstatter ikke, men supplerer fuldt ud et besøg hos Modulett. Et samarbejde med kommunikationsbureauet OXY har resulteret i 2 pressemeddelelser om fordelene ved Moduletts præfabrikerede og bæredygtige produktløsninger. For at sikre bedst mulig oplysning om langsigtet drift af Moduletts moduler og ikke mindst servicering af den indbyggede Geberit cisterne, har Modulett i samarbejde med Geberit udarbejdet en kort spillefilm om åbning af modulet og servicering af cisternen. Tidligere kunder vil modtage filmen og kommende kunder vil finde information om servicering m.v. via QR koder i modulerne.

Året har også budt på en endnu tættere samarbejde med ”Min Boligforening”, der leverer viden, inspiration og netværk til bestyrelserne i andels- og ejerboligforeninger. Et samarbejde vi ser frem til styrkes yderligere de kommende år.

Vi har store forventninger til 2021. Vi ser som alle andre frem til igen at kunne arbejde mere normalt, og møde vores kommende kunder og samarbejdspartnere under bedre og mere inspirerende forhold.

Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og godt nytår!

Forventninger til 2020 og juleferie

By Arrangementer

2019 har været et spænende og udfordrende år, hvor kendskabet til Moduletts løsninger af badeværelsesrenoveringer er blevet udbredt betragteligt. Mange rådgivere, administratorer og foreningsbestyrelser har besøgt vores showroom og været på byggepladsbesøg, og vi kan med tilfredshed konstatere at Moduletts løsninger kommer med i udbudsbeskrivelsen i en række kommende badeværelsesrenoveringer.

Inden årets udgang kan Modulett præsentere en lille spillefilm på 1 1/2 minuts varighed, der i billeder og tale viser de åbenlyse fordele, der er ved at vælge en Modulett løsning.

Vi har store forventninger til 2020. Vi starter en større renoveringssag op i starten af året og flere forventes på vej i 1. kvartal af 2020. Vi er med i udbudsbeskrivelsen på en række yderligere sager, som vi naturligvis også håber ender med at Moduletts løsning tilvælges.

Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og godt nytår!

Modulett deltager i VidenSeminar

By Arrangementer

Onsdag den 11. april deltager Modulett i VidenSeminar i Vordingborg, arrangeret af Min Boligforening (tidl. Servicehåndbogen). Seminaret omhandler renovering/udskiftning af rør, faldstammer og stigstrenge.

Arrangementet henvender sig til andels- og ejerboligforeninger der inden for 24 måneder overvejer at påbegynde en byggesag med fokus på just renovering/udskiftning af rør, faldstammer og stigstrenge.

Modulett er med som producent, og vil fremvise en komplet vådrumsmodul. Der vil også være andre eksperter til stede, der består af erfarne rådgivere, entreprenører samt finansielle rådgivere.

Vi ser frem til en hyggelig dag! 

Læs mere om Min Boligforening og deres VidenSeminar på minboligforening.dk

Kontakt